AANTEKENINGEN BEZOEK DEVENTER POST dd. 06-10-2000. (15)

Op deze vrijdag verzamelen de Kiekuut luidjes zich om half tien bij Vroom en Dreesman. Als iedereen er is wandelen we enkele honderden meters De Brink op en gaan het pand van de Deventer Post binnen. Dan moeten we nog 30 treden via enkele trappen naar de derde verdieping. Maar er gebeurt iets op de achtste trede, Jennie valt met de doos gebak. Gelukkig geen blessures alleen 1 gebakje is total loss. Maar eenmaal boven staat de koffie al klaar. We krijgen hier uitleg van de eindredak­teur, Leo Polhuis. Hij neemt van ons ook een inter­view af, dat volgen­de week in de Deventer Post zal verschij­nen. Om elf uur vijftien staan we weer buiten, we nemen af­scheid van elkaar.

Geen vermelding van namen.