Deventer Kunstenaars. overleg (50)

Afspraken bijeenkomst: Soos Kiekuut en Kunstenaars
Locatie: Galerie Geerlings, Brinkgreverweg 96, Deventer
Datum: vrijdag 17 oktober 2003, van 10.00 tot 12.00 uur

Aanwezig
* Blinden/slechtzienden: Hans Veldwachter, Marianne Poppenk, Gerard Lugtenberg, Yvonne de Groot, Ria Gorree, Ria van ’t Erve, Gerrie en Hans (begeleider) Bonthuis.
* Kunstenaars: Marion Geerlings, Hans Bosman, Ineke Mengelder, Cosja Herstel, (verder: verhinderd, doch belangstelling tot deelname / het leveren van een bijdrage: Rien Renema, Annet Batelaan, Lies Kortenhorst, Jeanne Luteijn, Femke Teussink, Othilia Verdurmen, Gijs Batelaan).
* Initiator: Ben Voorhorst (verslag).


Inleiding
Ben Voorhorst geeft kort aan dat hij voor de blinden/slechtzienden van Soos Kiekuut (groep van ca 20 personen uit Deventer e.o.) de mogelijkheid zou willen creÙren om samen met kunstenaars uit Deventer e.o. tot een gezamenlijk project/activiteit ‘kunst en blindheid’ te komen. Doel: het dichter bij brengen van kunst voor blinden/slechtzienden door zelf actief met kunstenaars ervaringen aan te gaan te ondergaan (schilderen, boetseren, filmen, tentoonstelling bezoeken, e.d.).

Ben z’n eerste contacten waren met Hans en Marianne van de Soos Kiekuut (groep van ca 20 personen uit Deventer e.o.). Afgesproken is de reguliere/ maandelijkse soosactiviteit dit keer in het teken van kunst te zetten. Als datum is 17 oktober uit de bus gerold. 
Vervolgens heeft Ben diverse kunstenaars benaderd, waarbij Marion Geerlings bereid bleek de groep in haar atelier te ontvangen (veel dank hiervoor mede gezien de griep die je plaagde).

Doel van deze eerste bijeenkomst: brainstormen over de mogelijkheden om tot enkele concrete gezamenlijke activiteit(en) tot komen.

Uitkomsten bijeenkomst
Na een intensief zoeken en uitwisselen van visies, gedachten, wensen, ideeÙn zijn de volgende afspraken gemaakt:

Op vrijdag 31 oktober 2003 wordt  in twee groepen op twee locaties van 10.00?14.00 uur gewerkt.

1e groep: schilderen (kleur en platte vlak):
* Trekker: Hans Bosman (tel: 0570?670355).
* Locatie: atelier Hans, gebouw Rollecate, Tesschenmacherstraat 9, Deventer.
* Na een korte uitleg over kleuren en bijpassende ?gevoels?ervaringen worden verschillende ervaringsgerichte opdrachten uitgevoerd. 
* Deelnemende kunstenaars: Hans Bosman, Ineke Mengelder, Rien Renema (nadien gesproken) en evt. anderen.  
* Deelnemende blinden/slechtzienden: Yvonne de Groot, Ria Gorree, Ria van ’t Erve, Hans Veldwachter en nog evt. andere belangstellenden van de Soos Kiekuut.
* Kosten: eigen bijdrage materiaalkosten tot maximaal 10 euro.


2e groep: drie dimensionaal werken (met nog te bepalen materiaal.materialen)
* Trekker: Marion Geerlings (tel: 0570?620997).
* Locatie: atelier Marion, Brinkgreverweg 96, Deventer.
* Na een korte uitleg over materialen wordt met een bepaald materiaal/materialen gewerkt. 
* Deelnemende kunstenaars: Marion Geerlings, Gosia Herstel en evt. anderen (Jeanne Lutijn en Annet Batelaan?).  
* Deelnemende blinden/slechtzienden: Marianne Poppenk, Gerard Lughtenberg,, Gerrie Bonthuis en evt. andere belangstellenden van de Soos Kiekuut.
* Kosten: eigen bijdrage materiaalkosten tot maximaal 10 euro.

OPGELET !!!
Zorg voor kleding die vuil mag worden!

Op vrijdag  14 november 2003 wordt weer op de twee locaties van 10.00?14.00 uur gewerkt, maar nu kiezen de blinden/slechtzienden voor de andere activiteit.
Deze datum is niet hard afgesproken, maar ik doe hiermee het voorstel.

Voor andere vervolgactiviteiten zijn de volgende suggesties gedaan:
? Nagaan mogelijkheid tot filmen (Hans Bosman, e.e. a.)
? Desgewenst is er nog de mogelijkheid tot samenwerking met Othilia Verdurmen (masker van het eigen gezicht maken en dit versieren met textiel). Verder denkt fotografe Femke Teussink na over mogelijkheden met fotografie.
? Wellicht komt er nog ander aanbod. 
? Hans Bosman is bereid n.a.v. de schilderervaring samen met de blinden?/slechtzienden?groep een bezoek een museum (bv. Kr¹ller M¹ller) te brengen.

Overige:
* Hans wordt verzocht na te gaan of er mogelijk nog andere belangstellenden zijn (Gerda van Eck, Tinie Beekman, en evt anderen).
* Hans wordt gevraagd na te gaan of DTV en de fotograaf van de Stadskrant willen komen.
* Marianne heeft contact met Radio Oost over een mogelijke uitzending. 
* Ben gaat mogelijkheden voor subsidie/sponsoring na.