Bezoek Waterzuivering (54)

Toeval of niet vandaag, vrijdag de 7e mei 2004 gaan we met zeven personen op stap. Het is heel vies weer, het regent langdurig. We reizen allen per auto naar de Roland Holstlaan en wel naar de Riool en waterzuivering Deventer. Even na tien uur worden we welkom geheten door Jan Assink al meer dan 25 jaar hier werkzaam. In totaal werken hier 6 personen. Allereerst gaan we aan de chocolademelk en/of capuchino. Vervolgens krijgen we uitleg van de heer Assink en dan kijken/luisteren we naar een promotie-video. Dan vertelt Jan over het proces van deze zuivering en we krijgen het water in de verschillende stadia ook te ruiken, tot aan het schone water toe. Aansluitend gaan we het 7 hectare grote terrein op. Het is bar en boos buiten maar we trotseren alles. Jan Assink doet het heel goed vooral in het begeleiden bij elke oneffenheid blijft hij staan en komt ons weer na als het obstakel is gepasseerd, ook met “handgeklap” horen we waar hij staat. Prima en perfecto en rond twaalf uur terug op de basis en we krijgen nog foldermateriaal mee. Hans bedankt Jan voor de geweldige uitleg en overhandigt hem een Bussink Koek huisje.

Hier nog wat aantekeningen van mijn memorecorder:

** Waterzuivering Deventer gebouwd in 1975, vorig jaar een stuk erbij gebouwd.
** Hier wordt uitsluitend rioolwater gezuiverd. Dus NIET tot drinkwater verwerkt (dat gaan we een volgende keer onderzoeken.
** Er zijn hier 6 medewerkers en het bedrijf draait dag en nacht door. Alleen de “biologische” afwerking gebeurt niet tijdens het weekend. Er wordt ook gewerkt met  pieperdiensten. Alles is geautomatiseerd.
** Vroeger werd alles gewoon geloosd in de IJssel en men had het water ook nog gratis. Nu wordt alles verzameld en er moet er voor betaald worden. De Deventernaar gebruikt gemiddeld 150 liter water per dag!!!!. Men berekent dat 1,35 zuurstof per inwoner in het afvalwater komt en de bedrijven die dan hiervan een veelvoud hebben moeten het overschot dan extra betalen. Ook worden er bij de bedrijven monsters genomen en ze zijn verplicht dit ook te melden binnen de Gemeente.
** Al het rioolwater van Deventer komt hier terecht.
** Water is van levensbelang, Waterschap Groot Salland beheert West Overijssel waaronder Deventer ook valt. ze heeft een bestuur en 300 medewerkers. Ze zorgen ervoor dat de rivieren/kanalen/beken op peil blijven en vijanden zoals de muskusrat wordt bestreden. Onze overheid stelt steeds meer hogere eisen. Wij kunnen bijna zeggen dat de waterbeheersing in ons land op een zeer hoog peil staat.
** In deze zuivering komt per dag 12000 tot 15000 kub. per dag binnen, als het veel regent 100.000
** Het zuiverings proces gaat in grote lijnen als volgt: Eerst komt het in een groot bassin en daar wordt het grote afval met een “harksysteem” eruit gehaald dan komt het in een bassin en het slib wordt dan van het water gescheiden. Dan is het al voor bijna 30% gereinigd, Het slib krijgt dan nog een behandeling om grondstoffen eruit te halen. Dan gaat het water naar een bassin waar het met bacterien wordt behandeld. Zoals fosfaat wordt er dan uitgehaald. Vervolgens verlaat het als “schoon” water weer de waterzuivering en wordt geloost in de IJssel.
** Het “slibbasin” is heerlijk warm, zo’n 35 graden, het gedroogde dikke slib wordt afgevoerd naar een bedrijf in Zutphen en daar maken ze compost er van. De gassen die vrijkomen worden gebruikt hier voor de energie voorziening.
** De overheid ziet graag dat in de toekomst 75% van het afval weer gebruikt kan worden zoals fosfaat, stikstof en wat nog meer zij.
** Een medewerker van Deventer heeft iets unieks uitgevonden waarop patent is aangevraagd, in een groot afgedekt systeem worden diverse handelingen in het zuiveringsproces automatisch uitgevoerd.
** Alles wat kan stinken is afgedekt en men werkt er heel hard aan om de dan nog aanwezige stankoverlast te bestrijden met een lekker geurtje. Wat men in Deventer nog wel eens kan ruiken is de riool-afvoer wat in elk huis zit en via de schoorsteen de lucht wordt ingeblazen.


We weten nu in ieder geval waar onze waterschapsgelden naar toe gaan en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over onze water toekomst.

De gasten van vandaag zijn: Tinie Beekman, Hans/Gerry Bonthuis, Jenny Demmers, Zaim Djulbic, Ria van ’t Erve en Hans Veldwachter

(Kenmerk: Kiekuut/2004/waterzuivering.04)