VERSLAG bezoek Politieburo Deventer, 22-07-2005. (67)

Op vrijdag, 22 juli, zijn we op bezoek geweest bij het spiksplinternieuwe Politieburo van Deventer. Dit buro is vanaf juli 2004 in gebruik aan de Storminkstraat op de Snippeling. Kiekuut verzamelt zich deels bij het NS station en de overigen gaan direkt met de taxi naar het bezoekadres. Keurig op tijd melden we ons bij de receptioniste en vragen of onze clubvlag ergens mag hangen. Nou een mooiere kreet in de hal van dit buro kun je niet bedenken, de tekst met o.a. “KIEKUUT” erop. Klokslag tien uur komen de gasthe¬ren Jaap Barelds en Ed van der Veldt ons ophalen. We gaan met de lift naar boven en nemen plaats in een vergaderzaal. Eerst een lekkere kop koffie met een verduld lekker koekje erbij. Dan begint Jaap met het verhaal over de politie. Kort hierna komt Gerard aan met de taxi. (Sommigen merken op “of hij net uit de cel komt omdat hij het ontbijt nog niet op had”.)
Jaap stelt zich eerst zelf even voor, hij is al geruime tijd in dienst bij de politie en vindt het een heel mooi vak. Tussen 1972-1994 was hij als agent in onze binnenstad, daarna elders bij de politie geweest en nu weer terug op de basis in Deventer.
In 1993/1994 is er een grote reorganisatie geweest binnen de Politie, er zijn toen 25 regio’s gevormd. Wij vallen onder regio IJsselland. Dat is weer onderverdeeld in Noord (Kampen, Steenwijk), Midden (Zwolle, Hardenberg) en Zuid (Deventer, Raalte). District Zuid heeft dan weer een 
4-tal lokatie’s, te weten Centrum (Keizerstraat), Boxbergerweg,
Colmscha¬te en Salland (Raalte). Met de deeltijdwerkers erbij heeft
Deven¬ter 280 personen in dienst. De grote baas van district Zuid is de heer Lute Nieuwerth. Hier in Deventer hebben we al veel diensten onder¬gebracht, wordt een klus toch te ingewikkeld dan roepen ze de hulp in van Zwolle. Overigens de meldkamer staat ook in de provinciehoofstad. De politie is thans bereikbaar op het algemene nummer 0900-8844. Tot voor kort was het nog mogelijk om berichten via de portofoon op een radio-wereldont¬vanger of “bakkie” af te luisteren, dat kan dus niet meer, alles gaat digitaal. Dat heeft soms wel nadelen, voor wat betreft de hulp van burgers maar men had toch meer last van publiek dat dan vaak in de “weg” stond.
Vervolgens gaan we kijken/luisteren naar DVD beelden/geluiden, hier staan politiemedewerk(st)ers op die hun “zegje” doen over het mooie vak van politieman/vrouw. Het valt ons wel op dat er heel veel met afkortingen wordt gewerkt. Hier komen er enkele:
bpz, Basis Politie Zorg; tr, technische reserche; vos, tsv, Team
Subjectie¬ve Verkeersonveiligheid; brnon, Bovenregionale Recherche Noord Oost Ne¬der¬land; vos, Veiligheid Op Straat; jop, Jongeren Ontmoe¬tings Plaats.
En niet te vergeten “dikke deur” de celdeur; oor-afdrukken, dat zijn inderdaad oorafdrukken bij inbraken, als de dief zijn oor te luister legt aan bijvoor¬beeld ramen.
Nog even een oplossing van een serie inbraken in Nederland bij
parfume¬riezaken, de buit werd verkocht aan handelaren die op de Zwarte Markt staan te Beverwijk. Ook wel eens met blinden/slechtzienden een gek voorval meegemaakt, nl. dat een manspersoon bij een flat in het gras lag, en nogal verward deed, dus alle eenheden opgeroepen waaronder ook een ambulance, want hij  keek zo vreemd uit de ogen. Oorzaak, door zijn blindheid, en misschien ook een biertje te veel van de 1e etage van een flatgebouw gevallen en gelukkig op het gras terecht gekomen.

Nu krijgt Ed het woord, hij vertelt ons dat hij al 30 jaar met dat prachtige vak bezig is en ook al heel veel onderdelen heeft doorlopen. Momenteel als begeleider van aankomende politiemensen. We hebben gekozen voor werving en/of sollicitatie bij ons bedrijf. Allereerst wordt er gekeken naar zijn/haar antecedenten. Dan naar de Politieschool, voor een korte strakke opleiding. Dan krijgen de studenten al een stageplek om onder begeleiding ervaringen op te doen, dat is meestal met een freqentie van drie maanden. De totale opleidng duurt bijna 4 jaar. Ook bij deze studenten blijft de verantwoording bij de student zelf.
Nu krijgen we de nodige “hulpmiddelen” te zien of te voelen, we betasten de riem waar de holster aan zit, vandaag zonder pistool, handboeien, pepper¬spray,  wapenstok. Als Truus de portofoon in handen heeft wordt er plotsklaps gesproken door het apparaat. Ed grijpt in en hoopt niet dat ze de “oranje” knop heeft ingedrukt want dat is een signaal van hulp naar alle politiemensen die op dat moment in dienst zijn. Met een kort tele¬foontje wordt dit even medegedeeld aan de Spil.
Helaas moeten ze wel heel veel bekeuringen uitschrijven voor het te snel rijden, dit is in het kader van de verkeersveiligheid. Door deze strenge maatregel zijn we van 1200 dodelijke slachtoffers gedaald naar 900 per jaar en dat is nog veel te hoog. Wij als medewerkers krijgen ook
regelma¬tig een bekeuring hoor.

Vadertje tijd tikt door en we moeten kiezen of het cellencomplex bekijken of een ME voertuig, we kiezen voor de eerste. We gaan dan weer in twee groepjes in de lift naar beneden en komen in het cellencomplex. Op dit moment beheerd door Joop Draaijer. Hij legt het ons vakkundig uit. Deventer heeft 16 cellen in een gang en aan beide kanten 8 cellen. De dikke deuren zijn voorzien van een modieus kleurtje. Ook nog een 2-tal separatiecellen, 2 “ophoudcellen”, 1 herkenningscel voor de confrontatie van verdachte en gedupeerde. Frappant is wel dat de cellen zich op de begane grond bevinden. Dit komt omdat er op de Snippeling vanwege de water¬stand niet onder de grond gebouwd mag worden. Goed als er een verdachte wordt aangeleverd dan rijdt de politie-auto binnen, het rolluik gaat dan dicht, dan vindt de afleve¬ring plaats en de verdachte gaat eerst een separatie¬cel in. De HOVJ, Hulpofficier van jus¬titie komt er dan aan te pas en die beslist over vasthouding of niet. Dan mag de verdachte alle prive eigendommen inleveren en gaat de cel in. De cel heeft een toilet, bed, tafeltje en stoel, meer niet. Wel bevinden er zich camera’s in de cellen en die kunnen bekeken worden door de Spil. We krijgen wel te horen maar niet exact te horen dat sommige verdachten echt beesten zijn in de cel. Momenteel zijn er enkele cellen bezet met kleine boefjes.


We bedanken Joop en gaan dan naar de Spil. Oftewel de spin in het web, Henk de Man de nu in dienst zijnde wachtcommandant, afkorting geen WC maar WCDT. Hij legt ons uit dat hier alle telefoontjes binnen komen voor Deventer, dus GEEN meldkamer die is in Zwolle. Ook moet hij deuren openen/sluiten en de cellen in de gaten houden en het fax verkeer bijhou¬den. Dus een hele mooie hectische job. Ook is Henk nog begeleider bij de Go-Ahead Eagles en heeft nog vele andere hobby’s dus een duizendpoot. Want hij heeft zelfs onze Soosvlag die gevallen was al keurig opgeruimd. We bedanken ook Henk voor zijn uitleg.

Het is al over twaalf uur, Ed heeft ons al verlaten, met een lekkernij van de banketbakker. Wij zijn dan weer in de hal en bekijken nog even het hele mooie kunstwerk, uitgebeeld door een machtig groot doek waar de metropoolwereldstad Deventer in is verwerkt. Dat allemaal op een doek van 11 meter lang en 5 meter hoog, en dat op een blinde muur in de hal van dit mooie buro. De kunstenaar is Harold Vlugt een kunstenaar uit Amsterdam, die veelvuldig voor deze opdracht de Hanzestad Deventer heeft bezocht voor de ideetjes.


Dan nemen we ook afscheid van Jaap, bedanken hem voor de duidelijke uitleg en overhandigen hem ook iets lekkers en voor de koffiekamer een doos met Bussink Bijtjes. Ook heeft hij de foto’s gemaakt die hij ons zal nasturen en binnenkort samen met dit verslag op de website zullen verschij¬nen.

Ik wil graag afsluiten met de mooie slogan die ik vanochtend gehoord heb;
Politie IJsselland geboeid door het vak.

De gasten van vandaag zijn:
Tinie Beekman, Hans/Gerry Bonthuis, Carel van Eck, Ria van ’t Erve, Yvonne de Groot, Jos Karssema¬kers, Truus Langevoort, Gerard Lugten¬berg en Hans Veldwachter.

(Kenmerk: Kiekuut/2005/politie.05)