VERSLAG: bezoek Salland Verzekeringen te Deventer, 17-11-2005 (72)

Ja ons kleine Nederland gaat een tijd tegemoet van vele wijzigingen/bezuinigingen, ook voor wat betreft de ziektekosten. Per januari 2006 komt er 1 basisverzekering. Nou daar moet nog heel wat voorlichting over worden gegeven. Gelukkig zit er ook een zorgverze¬keraar in Deventer, en dat is ook nog eens de kleinste van ons land, haar naam Salland Verzekereingen. Deze verzekeraar huisvestte in den beginne in het centrum van Deven¬ter, maar is inmiddels verhuisd naar een schitterend pand op het industrieterrein vlak bij de A-1.
Onze Soos Kiekuut is hier uitgenodigd door zorg-inkoper Pieter Folkeringa en de belangstelling is groot voor dit bezoek. Deze keer komen onze luidjes van her en der. Naast onze Soosleden, worden vandaag ook 2 nieuwelingen begroet, te weten Elly Beek en Diny Lutke Willink, en er zijn nog 4 extra gasten, van Retina Nederland is dat Olaf Paus en van Bartimeus Deventer is dat begeleidster Ilse Oosterhuis met 2 slechtzien¬de/slecht¬ho¬rende personen.
In de hal van Salland begroeten we elkander, de taxi van Bartimeus heeft een kleine vertraging, die gebruiken wij om ons alvast te verplaatsen naar de vergaderzaal boven. Een mooie ruime zaal met formidabele stoelen. De koffie/thee wordt ingeschon¬ken met een Deventer bijtje ernaast. Hans neemt eerst het woord en verwelkomt de aanwezigen in het bijzonder Gerard Lugtenberg, die vorige week de “solidariteitsprijs” van de Gemeente Wijhe-Olst heeft mogen ontvangen, verder de 2 nieuwe leden Elly Beek en Diny Lutke Willink en de 4 extra gasten van Bartimeus en Retina Nederland.
De clubvlag wordt gehangen en vervolgens geeft hij het woord aan onze gastheer.
Pieter verwelkomt ons en we doen een presentatie¬rondje.
Pieter vertelt zijn verhaal:
Zoals al eerder genoemd is Salland de kleinste verzekeraar, we hebben 90.000 leden, hoofdzakelijk in deze Regio. Salland is een onderlinge waarborg maat¬schappij, dat wil zeggen, de winst wordt weer gebruikt voor onze klanten. Zo wordt dat geld weer in de zorg geinvesteerd. We hebben o.a. een defribilator geschonken aan Sportcen¬trum De Scheg, we hebben mede gefinan¬cierd in de software voor de Deventer-ziekenhuizen, en huisartsen zodat de gegevens van alle klanten in 1-oogopslag te zien zijn, dus bij welke huisarts je ook komt de dienstdoende dokter kan direct de medische voorgeschiedenis zien.
Deventer is een van de weinige plaatsen waar geen tekort aan huisarten en tandartsen is, ook hierin investeren we. We zeggen ook wel bij Salland kun je je verzekeren van de wieg tot graf, oftewel van kraamhulp tot de begrafenis. We werken momenteel met 150 medewerkers, het merendeel is aktief op de administratie. Heel belangrijk is voor ons dat de klant ons snel kan bereiken en dan ook snel en accuraat wordt geholpen. Zo heeft onze direkteur de Jong ook wekelijks een spreekuur waar de klanten gebruik van mogen maken. Door de overheid in Den Haag worden de verzekeraars gedwongen om commer¬cieel te gaan werken. Wij als Salland hebben uiteraard geen groot marketingbudget, wij zijn volgens de grotere verzekeraars “de luis in de pels”. Maar gelukkig geven onderzoe¬ken aan dat wij als Salland heel goed voor de dag komen. We krijgen ook een primeur:
Pieter vertelt ons dat het basisbedrag van Salland 1062 euro (88,50 per maand) wordt, het betreft een restitutie polis met alle voordelen van de naturapolis. Je kunt de natura polis vergelijken met het huidige ziekenfondspakket en de restitutiepolis met de  particuliere verzeke¬ring. Vooral het laatste daar is Salland trots op en daardoor is ze een van de goedkoopste aanbieders van de restitutiepolis. Ook de aanvullende premie’s zijn bekend, de goed¬koopste bedraagt 12,50 en de duurste 32 euro per maand. Vervolgens geeft Pieter uitleg waar het geld nog meer vandaan komt. Dus de klant legt 1062 euro in en via de heffingen van uitkerin¬gen/loon komt die andere 1062 binnen. Dat gaat in een fonds en dat fonds keert dat geld weer uit aan de zorgverzekeraars. Hier zijn uiteraard weer spelregels, zodat verzekeraars met veel klanten meer geld krijgen en ook met veel ouderen idem dito. Dus daar is heel goed over nagedacht. De voor ons zo bekende verzekering AWBZ wordt ondergebracht bij de basisverzekering. Ook kan Salland direct worden opgeslokt door een grote verzekeraar, dat willen we niet. Maar we hebben onze krachten wel gebundeld met enkele kleine verzekeraars om een aantal “dingen” goed¬koop te kunnen inkopen. Pieter zegt dat Salland 3 stappen vooruit denkt en de andere verzekeraars slechts 2. Ook merkt hij nog op dat de aanvullende verzekeringen goed bekeken moeten worden door de klanten. Er is geld te verdienen.
Ook worden er nog vele vragen afgevuurd op Pieter en die worden allemaal beant¬woord. Tussendoor drinken we koffie maar tegen de klok van twaalf uur komt de lunch-kar, deze wordt door Marcel binnengebracht. Dat is een teken voor onze gastheer om een punt achter zijn verhaal te zetten. Hij doet dat met mooie woorden en haalt er de herfst bij die vandaag gevoelsmatig is begonnen. We krijgen van hem allemaal een blauwe Salland sjaal. Hans dankt hem voor de woorden en de sjaal en Margo leest iets grappigs voor over het nieuwe zorgstelsel (onderaan het verslag geplaatst) dan overhandigt Hans hem een fles Veldwach¬ter bier.
Hierna nuttigen we de goed verzorgde lunch in de vergaderzaal. De klok slaat bijna 13:00 uur en we nemen dan beneden afscheid van Pieter en we gaan allen weer huiswaarts.

In ieder geval zijn we veel meer te weten gekomen over de nieuwe verzekering en dat is beslist de moeite waard geweest.

Je kunt ook kijken/luisteren bij: www.sallandverzekeringen.nl 

De gasten van vandaag zijn: Elly Beek, Tinie Beekman, Hans/Gerry
Bont¬huis, Gunther Bosch, Mikhail Kogan, Gerard Lugtenberg, Diny Lutke Willink, Piet/Margo Schwengle en Hans Veld¬wachter
Extra vandaag zijn Olaf Paus (Retina Nederland) en Ilse Oosterhuis, Greet en Jan van Helderen (Bartimeus)

Kenmerk: Kiekuut/2005/salland.05)

Het nieuwe zorgstelsel:

De fysiotherapeut knijpt er tussenuit.
De logopedisten zijn sprakeloos.
De podotherapeut zit met kromme tenen.
De KNO arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de

neus genomen en wordt een oor aangenaaid.

De oogarts ziet het somber in.

De neuroloog krijgt er de zenuwen van.

De verloskundige zit met de naweeÙn.

De gynaecoloog baart het zorgen.

De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat.

De anaesthetist is knock out.

De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.

De dermatoloog krijgt er kippenvel van.

De geriater krijgt er grijze haren van.

Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.

De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.

De gastro enteroloog heeft er zijn buik van vol.

De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.

De diÙtiste kan geen pap meer zeggen.

De psychiater snijdt het door de ziel.

De traumatoloog ergert zich bont en blauw.

Voor de apotheker is het een bittere pil.

De tandarts ziet er geen gat meer in.


Oh ja en de patiÙnt? Die is er goed ziek van