VERSLAG DICKENS FESTIVAL, 18 december 2005. (73)

Zondag, 18 december 2005, voor de 15e keer de Dickensmarkt in de Hanzestad Deventer. Onze Soos “Kiekuut” gaat voor de 5e keer dit festival bezoeken. Het is deze keer nog grootser, door middel van het erbij betrek¬ken van meer pittoreske straten en meer zangko¬ren. Even na tien uur verzamelen we ons in de hal van het apparte¬mentencom¬plex van Carel en Gerda van Eck. Dan met ons tienen op stap. We boffen, want gisteren was het slechter weer, nou slecht er viel toen echte snee¬uw. Vandaag is het droog, blauwe hemel en een glunderende zon, de tempera¬tuur is heerlijk aan de frisse kant. We lopen langs de lange rij wachten¬den en melden ons bij het toegangshek. Jan Veenendaal heeft geregeld dat wij met onze Soosleden er zo doorheen kunnen gaan. Het is dan even over half elf. De organisatie heeft dan ook al de grote toegangs¬poort geopend. Voetje voor voetje beginnen we aan onze tocht. Reuze gezellig en we nemen de tijd. Er zijn in totaal 750 verklede personen en daaronder  enkele professionals. We verwelkomen op ludieke wijze the Queen, ze is in Deventer bekend als Bep Spa, oud raadslid voor de SP. Ook worden we er op geattendeerd om eerbied te hebben voor de overle¬dene, dit schouw¬spel zorgt wel voor de nodige hilariteit, want de droevige nazaten zijn er soms niet van over¬tuigd dat de persoon in kwestie echt dood is. Onze inwendige mens, wordt niet vergeten. Bij biljartcentrum “de Dam”, genie¬ten we van een geurende beker koffie. Willem vertelde ons dat er ruim 55000 speciale Dickens bekers zijn gemaakt en dat de controle op “net¬heid” en “orde” hoog in het vaandel staat van deze organistie. Bijvoor¬beeld de kleding die moeten de luidjes vrijdagavond ophalen en zondag een uur na het spektakel weer inleveren. Na de koffie vedan. We komen dan heel veel kraampjes met happerij en drankjes tegen. Zoals balkenbrij, ragout, wafels, kastanjes, gluhwein, chocolademelk, broodjes beenham, snert en ga zo maar door. We stoppen op het Bergkerkplein en drinken hier een beker Gluhwein, achteraf niet de beste. Dan genieten we van een act van een tweetal lieve dames die wafels aan de man willen brengen. Ze doen dit verduld mooi met zang en betrekken de mosterdmaker, Willem de Witte, er ook bij. Onze Zaim wordt zelfs gevraagd om met een vrouwtje van lichte zeden mee te gaan, hij vertikt dat. Ook wordt een groepje kinderen te koop aangebo¬den. Dan worden we gevraagd om in de Herberg te komen voor een warm drankje. Dat doen we op het Bergschildplein. Moet je je voorstellen in de openlucht in het zonnetje met een heerlijk goed smakende beker gluhwein. Dan horen we muziek, nou muziek, wat trommelgeluiden en een fluitist. Tussen onze mensenmassa door komt er een ganzenparade aangewaggeld. Ook Wethouder Doornenbos loopt er als een notabele rond en wordt gevolgd door de tv camera”s van de NDR (Nord Deutsche Rundfunk). Het valt ons wel op dat elk straatje een act heeft. Maar we missen onze Scrootch wel, hij is er natuurlijk duidelijk aanwezig. Maar dan merk je dat hoe groots dit festival is opgezet. Per slot van rekening kuieren we in totaal een dikke 2 uren en drie kwartieren hier rond. Justum het is 13:15 uur als we de Menstraat uitwandelen. Hier nemen we afscheid van Carel. Enkele dames snellen naar een kroeg om even gebruik te maken van het toilet. Dan wandelen we over de Kerst¬markt op de Brink. Een grote kameel ruiken we al van verre. Het is gezellig druk in de stad. Via de winkelstraten lopen we naar het Grote Kerkhof, onderweg komen we Pietro Talamini nog tegen. Rijkje merkt op dat het Italiaans Restaurant “La Perla” net open¬gaat. Even vragen en ze komt glimlachend terug dat we hier een broodje kunnen eten. Dat laten we ons geen tweede keer zeggen. De serveerster schuift enkele tafels aan elkan¬der, zodat we heerlijk kunnen gaan zitten. Het gebodene smaakt ons voortreffelijk, mede misschien ook wel door de wijnen. Hier wordt ook alles financieel vereffend door Rijkje. We vertoeven hier tussen half twee en drie uur. Dan gaan we verder naar de Lebuinus¬kerk.We zijn dan net te laat voor het fanfarekorps St. Cecilia maar mooi op tijd voor het grote zang¬koor Euterpe. Hier zingt mijn oudste zus, Riek Muilerman, ook in mee. Dit koor zingt “zware” liederen.
Vadertje tijd staat ook niet stil het is dan 15:50 als we de kerk gaan verlaten. We brengen de soosleden weer terug naar het NS station en nemen daar afscheid van elkander. Met de woorden “Fijne Feestdagen” zit ons eerste lustrum van Dicken”s erop.

De gasten van vandaag zijn: Hans/Gerry Bonthuis, Zaim Djulbic, Carel van Eck, Ria van “t Erve, Piet/Margo Scwengle, Willem de Witte  en Hans/Rijk¬je  Veldwachter
(Kenmerk: Kiekuut\2005\dickens.05)