VERSLAG: bezoek Welzorg te Deventer, 07-04-2006.N (75)

De opkomst is deze keer niet zo groot. Bij ons vertrek op deze vrijdag bij het NS station is het even goed improviseren. Omdat Tinie ziek is komt haar man Bart speciaal naar Deventer rijden om ons naar de Hanzeweg te brengen. We zijn met ons “zevenen” als we aan de koffie zitten bij Wel¬zorg Nederland. We zijn te gast bij vestigingsmanager Wilco van de Vosse. Tijdens de koffie met een gevulde koek stelt Wilco voor dat iedereen zich even voorstelt en vertelt wat men van dit bezoek verwacht. Er komen leuke opmerkingen uit voort. Dan begint Wilco te vertellen over de Wel¬zorg.

Wat is Welzorg;
Ons bedrijf levert o.a.hulpmiddelen aan gehandicapten. Niet zoals via onze leveranciers maar het gaat om grote hulpmiddelen. Je moet dan denken aan scootmo¬bielen, rolstoe¬len, stoelen etc.. De klant kan bij ons zelf inkopen maar het merendeel wordt via de “indicatie” uitgevoerd van het CIZ. ( Centrum Indicatiecentrum Zorg).

Onze organisatie heeft in de loop van de jaren heel wat andere bedrijven overge¬nomen. 
We hebben vestigingen in heel Nederland. In totaal zijn er 1000 mede¬werkers. In Deventer werken er 20. Onze vestiging levert o.a. aan Deven¬ter, Zutphen. De klant wordt geindiceerd en dan wordt het “middel” uitgeleverd. In 1994 is de drempel om een hulpmiddel aan te vragen goed laag gelegd. Oorzaak was de start van de WVG (Wet Voorziening
Gehandi¬capten). Elke gemeente heeft een ander WVG beleid. De gemeente Deventer huurt alles bij Welzorg en bijvoorbeeld Zutphen koopt het. 
Maar de klant wordt in ieder geval allereerst geindiceerd door het CIZ.
Deze organisatie geeft dan een advies aan de gemeente en de gemeente verwittigt de klant en in het Deventer geval, Welzorg-Deventer. Bijvoor¬beeld voor een rolstoel kunnen er al honderden verschil¬lende aanpassingen voorkomen. Denk maar eens aan de houding van het li¬chaam. bij Decubi¬
tes in Oldenzaal wordt er een “mal” gemaakt van de houding van de klant in de rolstoel. Op zo’n manier wordt er toch nog een comfortabele voorzie¬ning gemaakt. Soms kost zo’n rolstoelzitting al 6000 euro. Ook het hergebruik wordt uitgevoerd bij Welzorg. In de vestiging te Almere worden de gebruikte hulpmiddelen weer als nieuw gemaakt.
Wil je meer weten over de Welzorg kijk dan eens bij www.welzorg.nl

Dan krijgen we een rondleiding door het bedrijf. Zoals de werkplaats. Hier staan 3 werkbanken, Joop zorgt voor het “afmaken” van het hulpmiddel. Elke dag heeft de vestiging Deventer een 7-tal monteurs op de weg zitten. In het magazijn, waar Rob de scepter zwaait, staan de hulpmiddelen die klaar zijn voor de klant. Dan verkassen we naar de showroom. Hier mogen we de scootmo¬biel uitproberen. We treffen hier ook het voertuig aan van de “zwaarste” man van Nederland die in Deventer woonde en afhankelijk was van zo’n voer¬tuig. Hij is inmiddels overleden. Uw tekst¬schrijver en Gunther hebben nog ruimte over als ze met z’n tweetjes op het stoeltje zitten. We rijden onder leiding van Wilco kris en kras, wel zijn aanwijzin¬gen nauwlet¬tend opge¬volgd, door deze ruimte. Dan is het de beurt aan de rolstoelen. We probe¬ren een sportrolstoel uit, maar ook de gangba¬re zogenaamde “trans¬portrol¬stoel”, ook de luxe met verstel¬bare delen en niet te vergeten de met knopjes gestuurde rolstoel waar je alles met 1 knop- he¬ndel kunt regelen. Bij de onderdelen van de stoelen komen we bij de zittingen. Nou hier is een groot assorti¬ment van zittingen. Ook de prijzen zijn verschil¬lend. Maar je kunt er ook een kussen kopen voor bijvoor¬beeld je tuinstoel, maar dan moet je wel een vette buidel met euro’s meene¬men. Maar dan heb je wel een kussen dat naar je “zit” gaat zitten. Vervolgens nog even een plaatsje nemen op de verrijdbare “po-stoel”.

Dan is het de hoogste tijd om afscheid te nemen van Wilco. Hans bedankt hem namens Kiekuut en overhandigt hem een kleine attentie. Het is alweer 12:30 uur en de Soosleden gaan goed geinformeerd huiswaarts.

De gasten van vandaag zijn: Hans/Gerry Bonthuis, Gunther Bosch, Carel van Eck, Yvonne de Groot, Mikhail Kogan en Hans Veld¬wachter

(Kenmerk: Kiekuut/2006/welzorg.06)