VERSLAG 7e verjaardag met bbq bij de Fam. Beekman te Nijbroek (77)

Het is zondag de 9e juli 2006, in Duitsland wordt vanavond de WK finale Frankrijk-Italia gespeeld, Deventer bruist ook al van de aktiviteiten, popfestival in het plantsoen en Deventer op Stelten.
Rond de klok van 13:45 uur, zijn de meeste Kiekuutluidjes, 11 personen, bij het NS station te Deventer. Taxi Rietman heeft zelfs 2 gesponserde voertuigen moeten inzetten om ons naar het landelijk gelegen Nijbroek te brengen. Dit geschiedt met een busje en een taxi. De praattafel baart nog een kleine zorg om die mee te krijgen. Alles lukt en een stief kwartiertje later vertrekken we onder zomerse omstandigheden, alhoewel de wind behoor¬lijk krachtig is. Op ‘de Worp’ zien we horden mensen naar het pontje lopen, hun auto’s achter latend. Het is vandaag ook nog de 10e editie van Deventer op Stelten. Misschien een tip voor volgend jaar, want de Gehan¬dicaptenraad Deventer heeft in overleg met de organi¬satie een ruimte gekregen voor onze doelgroep om het spektakel gade te slaan. Maar goed na een mooie rit arriveren we iets over half drie te Nijbroek. Hier komen ook nog enkele andere voertuigen uit verschillende richtingen. We zijn uiteindelijk met 22 personen aanwezig.
De familie Beekman heeft het ‘openluchtterrein’ alweer picobello voor elkaar gemaakt. Onze muzikanten Jouke en Piet hebben alles al voor elkander om te spelen en Piet laat nu al vogelgelui¬den horen uit zijn keyboard. De clubvlag wordt gehesen. We starten met een kopje koffie op onze 7e verjaardag. Als speciale gast hebben we van¬daag Geert van der Zande uitgenodigd, helaas is hij niet aanwezig.
Rond half vier als alle 22 gasten “buiten” zijn,
houdt Hans zijn toespraak. Hij verwelkomt ook de ‘nieuwelingen’ die voor de 1e keer op de verjaardag zijn (Peter Hoogerdijk, Tonny Nijsen, Wil¬lem/Corrie de Witte). Dan be¬dankt hij de familie Beekman voor de gastvrij¬heid en overhandigt Tinie een ‘roekeroekbon’. Ook welkom aan onze muzikan¬ten die voor vanmiddag ook weer het beste beentje voor zullen gaan zetten. Vorig jaar de clubvlag aangeboden en dit jaar een voorstel clublied. Aansluitend krijgt Tinie het woord en vertelt de aanwezigen wat er allemaal op de barbeque komt te liggen, we hebben een nieuwe slager uit Twello, Walravens, en die heeft volgens haar er een gaaf stukje werk van gemaakt. Vooral de schakering van het vlees, heel apart de bewerkin¬gen van de stukjes. Als salade’s, rundvlees, kartoffel en rauwkost dit alles met stokbrood. Ondertussen is de Heineken thuistap ook weer in bedrijf, er waren wat kleine problemen met het aansluiten van een nieuw vat. Mirjam en Martijn zijn koud terug van vakantie uit Griekenland en ze hebben ook wat alcoho¬lische sapjes van aldaar meegenomen (ouzo, raki) Hans heeft de poolse wodka weer bij zich. Dus rond de praattafel wordt het een en ander geproefd.

Barkeeper Bart zorgt goed voor de verdeling van de tapbiertjes. Onze lotgenoten worden keurig bediend van hapje en sapje door onze “zienden”. Rond de praattafel en de zitjes wordt er heel wat bepraat, zoals: 
** De tandemtocht met karten in Eefde.
** De leden willen graag een jaarprogramma, helaas daar kan de organisa¬tie niet aan voldoen, wel staan er uitjes vast die elk jaar weer terug komen. Zoals deze bbq die altijd op de 2e zondag van juli wordt gehouden.

Mikhail zingt in zijn moedertaal, russisch, het mooie lied “ik zal nooit meer dronken wezen”.
Dan volgt de presentatie van ons clublied. De teksten worden uitgreikt en onze muzikanten begeleiden dit alles. De melodie is op ‘Zeeman o zee¬man’. De tekst wordt goed meegezongen. We besluiten echter dat de melodie perfect is en dat de tekst door Els Pasveer zal worden herschre¬ven. We vinden dat de tekst teveel in het dialect staat en eigenlijk ge¬schreven is door de ogen van een ziende. Het wordt dus vervolgd.
Hans probeert nog door middel van een muzikale reis naar de WK finale te komen. Zo zingt Willem het mooie italiaanse liedje ‘zwei kleine italiener’ en ‘Marina’; Hans ‘Champs Elysee” ‘Sur le pont’; Truus een tussenlied van “Lief klein konijntje” en afsluitend met “Hup Holland”  Dan verschijnt het toetje en daar wordt goed van gesmuld.

De vlag wordt gestreken, dat houdt in dat het weer tijd is om huiswaarts te gaan.
Rond de klok van half acht komen de eerste taxi’s weer voorrijden. Uw publicist ver¬dwijnt dan ook uit Nijbroek en gaat er vanuit dat iedereen weer veilig thuis is geko¬men.

Familie Beekman bedankt voor de goede zorgen.
Muziek ook hartelijk bedankt.

Tot ziens in Nijbroek op zondag 8 juli 2007.

De gasten van vandaag zijn:
Bart,Tinie,Mirjam,Martijn Beekman, Hans/Gerry Bonthuis, Gunther Bo¬sch, Ria van ’t Erve, Ria Gorree/Peter Hoogerdijk, Lidy Klosters,
Mikhail Kogan, ¬Truus Lange¬voort, Tonny Nijsen, Jouke/Els Pasveer,
Piet/Margot Schwen¬gle, Willem/Corrie de Witte en Hans/Rijkje
Veld¬wachter.

(Kenmerk: Kiekuut/2006/barbeque.06)