VERSLAG: Boekenweek Deventer, 21 maart 2007 (86)

De Nationale Boekenweek loopt van 14 tot en met 24 maart 2007. Soos Kiekuut organiseert op de startdag van de Lente het uitje in het teken van de boekenweek. Een aaneenschakeling van enkele onderdelen behorende bij het boek worden dan uitgevoerd. We verzamelen ons bij het NS station, de lente presenteert zich vrolijk met een glunderend zonnetje en de bries van de wind is nog wel heftig. We zijn uiteindelijk met ons “elven”. We wandelen iets voor tien uur naar het eerste onderdeel te weten een bezoekje aan het Stadsatheneum op het Kloosster in het Noordenberg­kwar­tier. We worden hier hartelijk begroet door de heer Jan Debaux. Het pand waar de stadsbibliotheek momenteel zetelt was vroeger een groep van 5 huize, hier is nu 1 geheel van gemaakt. We gaan naar boven in de luister­zaal nemen we plaats. Onder het genot van een kop koffie luisteren we aan­dachtig naar Jan Bedaux.
Hij begint met het thema van de boekenweek 2007, en wel, schets, satire, ironie en zotheid van Erasmus. Toevallig vanavond komt de vertaler van het boek “Lof der zotheid” komt hier een spreekbeurt houden. Erasmus heeft in Deventer gewoond (1477-1483), zijn moeder overleed aan de toen heer­sende pest-epidimie in Deventer. Erasmus vluchtte toen naar Den Bosch.

Hieronder enkele aantekingen:
* Deze bibliotheek is de oudste van Nederland.
* Opgericht in 1560
* De Librije in Zuthpen is de oudste met nog de originele inrichting.
* Tot 1970 in het Deventer Stadhuis
* Vervolgens naar het stadsatheneum, gelegen hier tegenover tot 1978.
* Dit pand eerst flink opknappen, was een bouwval.
* Hier veel handschriften/boeken over de Theologie
* Vroeger veel Kloosters in dit “kwartier”.
* Na de beeldenstorm opkomst van de Protestanten.
* Dit is een studiebieb voor dominee’s
* Tot 1876 Atheneum, hoogte in rang staat net onder Universiteit.
* Atheneum is Latijns/Grieks woord, zit Athene in.
* Verzameling uit nalatenschappen, inkopen en opruimen van inboedels.
* Dubbele exemplaren gaan nu naar Sibiu, Roemenie, partnerstad van Deventer.
* Na sluiting van een zeer groot Klooster te Harderwijk, kreeg Deventer een hele verza­me­ling.
* Momenteel 300.000 boeken in het magazijn.
* Hiervan zijn 290.000 boeken niet meer te verkrijgen.
* Handschriften/boeken overschrijven, vroeger vergat men wel­eens een paar regels, werden later onder aan de bladzijde bijgeschreven. 
* Vroeger op perkament van dierenvellen.
* Broeders/zusters van het Gemene Leven, volgelingen van Geert de Groote, schrijven in die tijd op verzoek veel handschriften over.
* Deventer was georienteerd op Duitsland ipv ons westen.
* Na 1450 de boekdrukkunst.
* Niet Haarlem maar Mainz de 1e boekdruk.
* De ontdekker heeft de naam Gutenberg.
* Deventer wordt later de boek/koekstad.
* Papyrus, Griekse naam, voor papier. Uit deze rietsoort, haalt men uit de  opengesneden stengel de mergreepjes, deze worden naast elkaar gelegd en dan wordt het geperst, zo is het eerste papier ontstaan.
* Eerst weinig vertrouwen in het boek, het handschrift bleef nog wel even.
* Het eerste boek is de bijbel.
* Via Mainz en Keulen komt de boekdrukkunst naar Nederland en via Straats­burg de andere wereld in.
* Het 1e boek in Nederland in 1474 en in Deventer was dat in 1477.
* In Deventer werd 25 procent van de boeken gedrukt, nu nog alleen Kluwer als uitgever. * Met de moderne technieken kan met met hulp van ultraviolet zien of het handschrift klopt. Je had toendertijd ook al verval­sers.
* Vandaag de dag zoekt men via de katalogus het boek en een medewer­ker haalt dit boek dan op, maar het internet neemt een grote vlucht, het bezoek hier wordt steeds minder.
* Via de computer kan men wereldwijd zien waar het boek te leen is.
* Waardevolle handschriften/boeken liggen in de kluis.
* Het gebouw is voorzien van klimaatbeheersing.
* De magazijnen zijn efficient ingedeeld, de stellingen op wielen zodat het oppervlak goed gebruikt kan worden.
* De boeken staan op formaat grootte ook weer vanwege de efficiency.
* In de kluis worden de boeken in dozen bewaard om slijtage te voorko­men.

Tot slot gaan we met onze groep nog even de boekenlucht ruiken in de magazijnen, hier komen we dan de stellingen tegen die je weg kunt draaien. Het is inmiddels al ruim over twaalf uur en we nemen afscheid van Jan Debaux en overhandigen hem namens Kiekuut een Bussink Koek.

Met de jassen goed dicht wandelen we naar het Deventer Stadhuis. Hier wordt een lunchconcert verzorgd door een Turks/Chinese muziekgroep. In mooie klederdracht en vernuftige muziekinstrumenten brengen ze muziek en zang ten gehore. Er is veel belangstelling, we vallen binnen en luisteren hier naar een drietal nummers. Dus kort en bondig.

Dan is het tijd voor de inwendige mens, dat doen we bij een bekende naam “T Bijtje, een lekkernij uit Deventer van Bussink Koek. Maar vandaag is het de kwalitaria op de Keizerstraat. Inmiddels is onze groep nu helemaal compleet. Hier verorberen we een broodje of iets hartigs.

Dan is het tijd voor Midas Dekkers, we zijn genodigd om bij Boekhandel Praamstra te komen om “stukken” te luisteren uit zijn eerste luisterboek. Chris Jan Masseling verwelkomt ons hier met een kopje koffie/thee op de bovenverdieping. Het is dan al 13:40 uur. We beluisteren o.a. “de poes”, “bananenvliegje:, “Vermouth en de papagaai”, een aanrader om dit eens te lezen of te luisteren. We eindigen met een voorleesstuk van Cees van Koot­en met “Annie”. Van Chris Jan krijgen we 2 luisterboeken mee die binnen Kiekuut bij toerbeurt worden doorgegeven. Vandaag krijgen Tonnie en Gunther het mee. Later dit jaar krijgen we nog meer luisterboeken van Chris Jan. Dan is het tijd om ook hier de heer Masseling hartelijk te danken voor de ontvangst en overhandigen hem ook een Deventer Koek.

Dan sluiten we af met de “lenteborrel”, dat gebeurt bij “De Doedel” hoek Walstraat/Brink. De Kiekuut vlag hangt al keurig binnen, buiten is het inderdaad te koud. De leestafel is voor ons speciaal ingericht met een mooie schaal met kaas/worst (aangeboden door Henk Bulo) Hans houdt hier een kort praatje, want we zouden een borrel aangeboden krijgen van het kersversepaar Peter en Maria Hoogendijk, maar door rugklachten van Maria moeten zij helaas afmelden. Dus de “borrel” komt wel een volgen­de keer. We zitten hier van half drie tot half vier en gaan dan weer huis­waarts.
In ieder geval voor het boekenweek gebeuren van volgend jaar genoeg “stof” mee gekregen.
 
 De gasten van vandaag zijn: Tinie Beekman, Hans/Gerry Bonthuis, Gunther Bosch, Willem Koks, Yvonne de Groot, Paula Kroeze, Tonnie Nijsen, Wil­lem/Corrie de Witte en Hans Veld­wachter

(Kenmerk: Kiekuut/2007/boekenweek.07)