VERSLAG STADSVERLICHTING TE DEVENTER DD. 03-08-2007. (90)

Vandaag tijdens de “hondsdagen” een mooie zomerse dag. De Kiekuutluid­jes verzamelen zich bij het NS station te Deventer. We gaan vandaag ons licht opsteken bij de Gemeente Deventer. Wat komt er allemaal zo aan te pas voor de stadsverlichting. We zijn nog nooit zo dichtbij de locatie geweest als vandaag. We wandelen binnen enkele minuten naar De Leeuwenbrug 85. Hier melden we ons en even later komt onze gastheer Martin van Spronsen ons afhalen. We verkassen met de lift naar de vierde etage. Martin loodst ons naar de vergaderzaal waar koffie en thee al klaar staan. Allereerst stelt Hans ons Kiekuutclubje voor en aansluitend vertelt Martin het een en ander over verlichting. Hij heeft een donders mooie powerpont reportage in elkaar gesleuteld, maar met mondelinge toelichting zal het vast wel lukken zegt Martin. Hij is verantwoordelijk voor de verlich­ting van de Openbare Ruimten in Deventer.

Verlichten met beleid:
De gemeente Deventer beheert en onderhoudt de openbare ruimte. De openbare ruimte bestaat onder andere uit de openbare verlichting. Het beheer van de openbare ruimte is van groot belang voor de gemeen­te, de aanblik van de stad is het visitekaartje. Daarom is het de hoogste tijd voor duurzaam beheer van de bestaande openbare ruimte.
De openbare verlichting levert een belangrijke bijdrage aan de verkeers‑ en sociale veiligheids‑beleving in de openbare ruimte. Daarnaast spelen milieuas­pecten bij openbare verlich­ting een vooraanstaande rol in verband met energie­verbruik en lichthinder. In veel gevallen zijn milieu‑ en veilig­heidsas­pecten strijdig met elkaar. In het Uitvoeringskader zijn uitgangs­punten vastgesteld hoe de gemeente met deze tegen­strijdigheden omgaat.

We krijgen steeds meer te maken met de 24-uurs economie, dus in het donker moeten we ook een veilig gevoel hebben. Maar ook “lichtvervui­ling” moeten we in de gaten houden. Als je nu naar Deventer rijdt in de duisternis hangt er een roze gloed over de stad. Dit komt van de weerkaat­sing van o.a. de openbare verlichting. 

Lantaarnpaal:
De lantaarnpalen worden met beleid geplaatst. Momenteel in Deventer
17500 lantarenpalen en jaarlijks komen er 200 stuks bij. Een paal gaat 40 jaar mee en een armatuur 20 jaar. Er wordt getracht om dus met beleid de lantarenpalen te plaatsen zodat ze niet meer verplaatst hoeven te worden. Als de lichtmast te dicht bij een boom wordt geplaats wordt de lichtverspreiding gehinderd, daarnaast moet er ook rekening gehouden worden dat het licht niet te veel in de woningen schijnt. Openbare verlichting is bedoeld voor de openbare ruimten. De lantarenpaal is van aluminium en dus kwetsbaar ze zijn dus in de grond omlijst met een kunststoffen­mantel. De palen zijn eigendom van de Gemeente. Eentje kost gemiddeld 700 euro. Een lan­taarnpaal gaat zo’n slordige 120 centimeters de grond in, doorsnee van de paal is 12 centimeter. De lengte varieert van 12 tot 4 meter. Na de lange diensttijd van de paal is hij recyclebaar ook het arma­tuur, niet helemaal maar voor 95%.