Verslag bezoek Deventer Televisie en Nieuwjaarsborrel dd. 10.01.2008. (96)

Het is donderdag de tiende januari, een klein zonnetje is er,  maar ook een straffe wind, de temperatuur rond de 7 graden. We staan binnen in de hal van het NS station te wachten op de Kiekuutluidjes. Eerst wordt door iedereen op eigen wijze elkaar  de “beste wensen” toegewenst. Een mooi lawaai is dat in de gehorige stationshal. We zijn vandaag met 23 personen en 3 geleidehonden. Hein komt later. Het is 13:00 uur als we onze benen in beweging zetten. We wandelen via de Keizerstraat, De Brink over en de Mensstraat in. Bij het Bergschild dalen we en steken de drukke Kazerne­straat over en dan zijn we bij het voormalige Akzo-gebouw. Hier zetelt onder andere de Deventer Televisie (DTV). Op de derde verdieping heeft de DTV enkele “werkkamers” tot haar beschikking. Directeur Eelco van de Kerkhoff verwelkomt ons in een te krappe kamer. Hij zegt, we hebben geen grotere ruimtes nodig en hebben ook niet zo veel geldmiddelen tot onze beschikking. De DTV bestaat sinds 1985 en de laatste zeven jaren vertoe­ven we hier. Maar voor die tijd, een 30 jaar geleden, waren er ook al af en toe uitzendingen, Wijktelevisie, Deventer Omroep en later de K.O.D. (Kabelomroep Deventer).  Deze laatste ging ter ziele en de naam DTV is sinds 1996. De beginjaren van de DTV werkten wij met vrijwilligers en mensen uit de zogenaamde “Melkertbanen”, die laatste groep werd weer afgeschaft in 2002. Het uitoefenen van ons mooie vak krijgt steeds meer te maken met lastige regels vanuit de wet. Maar onze doelstelling is de Deventer bevolking op de hoogte te houden over wat er allemaal in onze stad gebeurt. Elke werkdag produceren we een 25 tal minuten televisie en de rest van de dag is het tekst-televisie. De TV ploeg bestaat uit een cameraman, geluidsman en een regisseur. Na een opname wordt alles mooi achter elkaar met muziek erbij in elkaar gezet. Ook hier doet de computer heel veel met het zogenaamde plakken en knippen. We werken hier met totaal 5 medewerkers en af ten toe vanuit de opleidingscholen aangevuld met  stagiaires. We hebben wel structuur in de programma’s zitten. Zo zijn er op de dinsdag en donderdag  series en reportages, zoals “Koken met” en “Go-Ahead Eagles” en de woensdag en de vrijdag zijn er nieuwsberichten waarin 3 items worden behandeld. Natuur­lijk worden schokkende dingen eruit gelicht en  grote evenementen. Zo hebben we de afscheidstoer van onze burgemeester James van Lidth de Jeude helemaal vastgelegd en uiteraard Dickens, Deventer op Stelten, Boekenmarkt enz. Je kunt op onze website www.deventertelevisie.nl ook de gemiste uitzendingen nog bekijken. Tevens maken we gebruik van co-producties waar een sponsor aanwezig is en ook mee betaalt, het pro­gramma “Koken met” wordt opgenomen in het bedrijf van Bruynzeel-keu­kens met de kok van FJ restaurant aan De Brink. We krijgen ook veel film/videomateriaal aangeleverd van de Deventer Amateur Cineasten (DAC). In 2010 zal Deventer helemaal voorzien zijn van het glasvezelnet. Dan vertelt de chef van het tekstnet  dat tekst tv  meerdere malen per dag wordt ververst. Iedereen die wat aan de Deventer burgers kwijt wil kan dit naar ons mailen. Indien nodig, redigeren wij het bericht,om onder andere  langdradigheid te voorkomen, zodat het in ons programma kan worden opgenomen. Met andere woorden 14 regels en 100 woor­den. Dan gaan we de verschillende kamers bekijken in groepjes van 8 personen. Zo komen we bij de montagekamer, de redactiekamer en natuurlijk bij het hart, de computerkamer. Het archief is allemaal op tape, dus weinig ruimte nodig. In elke kamer volgt  deskun­dig uitleg door een mede­werk(st)er. Bijvoor­beeld in de montagekamer is men voor 1 minuut televisie een zestigtal minuten bezig.
Het is eigenlijk geen wonder dat er zoveel mensen naar Deventer Televisie kijken. Deventer Televisie is 7 dagen van de week, 24 uur per dag een bron van lokaal nieuws. Een mix van nieuwsprogramma’s, ach­ter­grondre­porta­ges en tekst‑tv, zorgt ervoor dat de kijkers altijd op de hoogte zijn van het laatste lokale nieuws.
Oei, het is al over half vier, de tijd vliegt om. Maar dat komt ook omdat het team van Eelco ons het een en ander zeer boeiend vertelt. We nemen af­scheid en overhandigen Eelco een Bussink Koek en Stadsmosterd.

Vervolgens wandelen we naar De Brink om bij cafe “Del Mar” naar binnen te gaan voor onze nieuwjaarsborrel. Onze sponsor Eric Rumpf van Stof­feerderij Groen arriveert gelijktijdig. Zijn bedrijf schenkt ons de tapas die wij hier gaan happen. Eigenaar Geurt van Lente heet ons welkom in zijn Del Mar en onze serveerster is Lieke. De nieuwjaarsrede wordt door Hans gehouden. Hij blikt terug en uiteraard vooruit en ziet dan het 100e uitje eraan komt, Hans hoopt ook dat het clublied zijn voltooiing gaat krijgen. Maar het belangrijkste is dat we gezond blijven en elkander veelvuldig mogen treffen bij een Kiekuut happening, vervolgens wordt er geproost.  Aanslui­tend spreekt Eric ons toe, hij wil met plezier de komende jaren de tapas bij de nieuwjaarsborrel aanbieden. Hij krijgt van de aanwezi­gen een warm applaus. tussendoor wordt er goed gehapt van de tapas. Geurt regelt het zo dat er altijd wel iets op tafel staat en onze begeleiders houden goed in de gaten dat we ook wat binnen krijgen. Dan gaat Tinie het woord voeren in de richting van uw organisator, ze bedankt hem voor het toch maar weer organiseren van de mooie uitjes die we het afgelopen jaar weer mochten meemaken. Tinie overhandigt Hans een blauwe handdoek bedrukt met Hans en een washandje, en ook nog een enveloppe met kadobonnen. Alles wordt bezegeld met een kus en Hans bedankt de Soosleden,  ook hen die niet aanwezig zijn, en als toetje feliciteert Hans Tinie, die de kersverse voorzitter is geworden van NVBS gewest West Overijssel en hij feliciteert Ria Hoogerdijk met haar nieuwe functie als penningmeester. De meute begint het Troelala lied te zingen. Het is een gezellige boel, er wordt al gemijmerd over wat 2008 ons als Kiekuut allemaal zal brengen.  Dan is het alweer het einde van onze bijeen­komst. Gunther wordt gevraagd om een slotwoord te spreken en de aankondiging van het uitje van februari aan te kondigen, en dat doet hij geweldig. Alle tapas zijn op. Jose spreekt in het Spaans Geurt nog even toe. Dan rekenen we apart de sapjes af.

Soos Kiekuut heeft op gepaste wijze het jaar 2008 ingeluid.
 

De gasten van vandaag zijn: Bart/Tinie Beekman, Hans/Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Ria van ’t Erve, Jose Grana Moreiras, Yvonne de Groot, Carel Heerius, Peter/Ma­ria Hoogerdijk, Jan van der Horst, Willem Koks, Adrie Kool, Gerard Lugten­berg, Wimke Massink, Margaret Pauli, Hans Plant, Marianne Poppenk, Hein Temmink, Wil­lem/Corry de Witte en Veld­wachter, Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2008/deventertelevisie.08)