VERSLAG: HEMA Worstgeno(o)tschap DEVENTER, 29-02-2008. (97)

Een hele mooie datum, vrijdag de 29e februari 2008, een schrikkeldag. Het is een sombere dag, maar gelukkig niet te koud, iets van 8 graden en droog. Een 22-tal Kiekuutluidjes verzamelen zich bij het NS station. Het is elf uur als onze bekende gidsen Joop Overmaat en Nico Heckers zich bij ons melden. We gaan een uurtje kuieren door de stad. Deventer dateert al vanaf het jaar 765. We beginnen op “het Vogeleiland”,het leukste stads­parkje van misschien wel heel
Neder­land. Het Vogeleiland is in verschillende opzichten een bijzondere plek. Het door water omzoomde park is enerzijds in zijn oude luister hersteld en ander­zijds heeft het hedendaagse functies en kunstwerken gekregen. De renovatie van het eiland is een van de kleinschalige projec­ten dat door de gemeente Deventer in nauwe samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven werd aangepakt. Twee zaken gingen hierbij hand in hand. De Devente­naren kregen een geliefd plekje in hun stad terug. En er was een economische impuls door de renovatie en door het creëeren van zeven banen op het eiland, nog los van de horecabanen in het nieuwe paviljoen, genaamd “de Mandala”. Het Vogeleiland werd op 4 juli 1992 heropend. Het was voor de tweede keer feest aan de rand van de binnen­stad.

Het Vogeleiland toen:
 
Ruim een eeuw daarvoor in 1888, hadden Deventenaren reeds kennis gemaakt met het wonderlijke landschap dat uit de fanta­sie van de Amster­damse tuinar­chitect Leonard A. Springer was ontsproten. Op het driehoe­kige bastion had deze vertegenwoor­diger van de landschapsstijl een natuurlijk ogend en vooral heel afwisselend park aangelegd, met hoogten en dalen en slingerende paden. De eiken en kastanjes en vooral esdoorns die hij liet planten zijn inmiddels oud en machtig hoog gewor­den. Het parkje van Springer is, anno nu, geworden zoals de ontwerper het bedacht heeft, maar met enkele nieuwe, opvallen­de onderdelen waarvan de Amsterdammer in de 19e eeuw niet kon dromen, maar die hij waarschijn­lijk best bedacht had willen hebben. Echter op 9 september 1998 raasde er een windhoos ook door het Vogeleiland, vele bomen sneuvelden. gelukkig heeft de Gemeente Deventer subsidie verstrekt om alles weer in ere te herstellen. Momenteel verblijven hier veel dieren, zoals vogels, eenden, ganzen, pauwen. In de zomermaanden worden op de zondagmiddag concerten gegeven bij het openlucht-theatertje. Meer info kijk dan maar op:
www.stichtingvogeleiland.nl, hier staat ook het programma vermeld.
Dan wandelen we verder, bij de Singel linksaf en even later oversteken via de Brinkpoortstraat, Keizerstraat, Geert Grootestraat en we komen dan bij de doorgang naar de Walstraat. Net voor de doorgang staan we eigenlijk op de bodem van de gracht, via de Golstraat langs de Synagoge, nu de Gereformeerde Kerk. Via de Roggestraat komen we op het Bergkerkplein. Op dit plein kun je ook de bekende “Wandel/fietswinkel” vinden met een grote keus aan routes van de gehele wereld. Hier staat ook onze 2e kerk, de Bergkerk. Die is gebouwd van 1198 tot 1209 en in 1206 al ingewijd door een bisschop uit Riga. Tegenwoordig wordt de Bergkerk gebruikt voor exposities, concerten en recepties. Morgen, 1 maart, is het honderd jaar geleden dat draaiorgel de Turk is gemaakt. Momenteel is het orgel in restauratie. In de Bergkerk liggen nog her en der panelen, want er is vertraging ontstaan in verband met houtworm. Momenteel wordt er gewerkt  aan de beschilde­ring. Nu volgt informatie over Draaiorgel De Turk; dit draaiorgel werd in 1908 gebouwd in de beroemde draaiorgelfabriek Limonaire in Parijs. De naam de Turk heeft het draaiorgel te danken aan de kapelmeester op het orgel, deze was uitgedost als een Turk. Hoewel het beeld verdween tijdens eerdere verbouwingen bleef de naam bestaan. Het orgel heeft een hele reis door Nederland en door delen van West‑Europa gemaakt. Het orgel was geliefd om fraaie schilderingen en uitgebreid repertoire op de vele verschil­lende concoursen. Het rijksmo­nument kwam in 1961 in Deventer terecht. Het is een rijksmo­nument en de UNESCO heeft het plan om het op de Wereld-erfgoedlijst te plaatsen.
 

Oeps, het is al weer bijna twaalf uur en we spoeden ons via de Walstraat en Dam­straat naar Bartimeus op de Pikeursbaan.

Het is 12:10 als we bij Bartje arriveren voor het laatste onderdeel, een spreekbeurt bijwonen van het Worstgeno(o)tschap van de HEMA rook­worst. Voorzitter Jan de Munnik is al bezig met het “wellen” van de worsten onder toeziend oog van de huismeester van Bartimeus. We gaan in de grote vergaderzaal eerst aan de koffie. De organisatie heeft vanoch­tend vroeg bij de HEMA al 22 hele rookworsen gratis mogen ophalen met wat bijlagen zoals het vetzakje, servetten en tegen een flink verlaagde prijs ook de Rookworstwijn.

Dan krijgt de voorzitter van het WG (Worstgeno(o)tschap), Jan de Munnik het woord. Hij krijgt direct een goed gehoor, menigeen heeft nooit gewe­ten wat die rookworst te weeg heeft gebracht. Jan vertelt over het ontstaan van dit WG, we zijn allemaal werkzaam in het Deventer Ziekenhuis en weten dus drommels goed wat gezond eten is. Het is verdraaid moeilijk om het zeer boeiende verhaal op papier te zetten, vooral het gebruik van donders mooie woorden moet je eigenlijk horen. Daar zorgt Bas Baren­dregt van Horizonradio voor. Luister maar eens op onze website Maar ik gebruik ook mooie teksten van de WG website.
Eerst nog wat aantekenin­gen:
* Het WG bezit de domeinnaam www.hemaworst.nl dus niet de HEMA
* Het clubhuis is de HEMA vestiging Deventer in de Korte Bisschopstraat
* Dankzij opening Willy Dobbe plantsoen in Olst in de media gekomen.
* Bijna op alle tv zenders te zien geweest.
* Het WG is bekend van radio (Spijkers met koppen)
* Het WG een enorme PR voor de HEMA, ze zijn dan ook voltallig geweest op het hoofdkantoor te Mokum.
* Clublied van het WG, luister maar hier.
* Mooi woord is het spattings-coefficient , wat er uit komt is geen vet maar sap!!
* Bij onze worst moet het oprispingsgevoel hoog zijn.

BESTUUR:
Voorzitter:
De voorzitter van het WG is een van de oerleden en al bijna een halve eeuw
worstkenner. Zijn worstliefde gaat zelfs zo ver dat hij op een camping
Kreta is gesignaleerd met hele/ halve onder handbereik. Dan weet u dus nu
hoe ver hij gaat. Laat zijn niet aflatende queste voor de HemaWorst een
voorbeeld zijn voor ons allen.
hoofd Preuvenement
Hoofd preuvenement is een van de belangrijkste taken binnen het WG. Hij
zorgt dat deze hoogtepunten in juiste ambiance worden gehouden en zijn
voorzien van de juiste toespijzen, zoals;: erwt‑ en
bruine bonen soepen en boeren‑ en zuurkoolstampotten. Bovendien verzorgt hij
het altijd vernietigende rapport voor alle andere dan HEMA‑worsten.
de Penningmeester
De penningmeester van het WG heeft de niet onbelangrijke taak om het
verschuldigde bedrag af te rekenen met de meisjes van de Hema. Een
delicaat en secuur werkje. Wij willen tenslotte niet onze  relatie op het
spel zetten met het gebral van de overige leden van het WG.
de Secretaris
De secretaris en ex‑aspirant‑lid heeft vooral als taak geen enkele notuul
te maken van welke bijeenkomst dan ook. Zijn taak is voornamelijk gelegen
in het vertroetelen van zijn (onze) worstmobiel. Deze dient voorzien te
zijn van een permanente rookworstlucht. Ook de door de wg‑leden
aangebrachte vette vingers worden met zorg geconser­veerd. Heeft de meeste
worstrijke huwelijksreis en afscheidsreceptie van alle WG‑leden op zijn
naam staan.
hoofd Website
De webmeester gaf met zijn gevleugelde uitspraak ‘beter een halve in de
hand, dan tien hele in de lucht’ de aftrap voor het WG. Zijn worstlust is
legendarisch. Hij kaapte het domein hemaworst.nl voor ieders neus weg.

Onze worst wordt gemaakt bij UNOX maar uiteraard wel met een aparte receptuur.
En er staat in Nederland nog een fabriek die kan inspringen als het bij de Unox fout mocht gaan. Natuurlijk wordt die ook altijd wel eens in werking gezet om te kijken en vooral proeven of het allemaal nog in orde is.

Tijdens ons bezoek aan de fabriek is ons een kleine tip van de sluier opgelicht, maar de meeste geheimen blijven zorgvuldig bewaard achter de deuren van een kluis. Wat wij te horen hebben gekregen:

* Er wordt geen slachtafval gebruikt, uitsluitend kwaliteits­vlees
* De worst wordt gestopt in echte darmen, geen plastic  velle­tje
* De worsten worden gedompeld in een dompelbad en daarna echt gerookt in een rookkast, gestookt met eiken‑ en beukenhout snippers. Resultaat hiervan is een kwaliteitskenmerk van de Hemaworst: een  bruine rookstip in de ronding van de worsten (helaas niet in braille waar te nemen)
* De worst is bereid volgens een speciaal procede: Hemaworst is de enige rookworst die niet in de koeling bewaard wordt.

 

Spijkers met Koppen
Twee leden van het WG hoorden op 21 november 1998 in het radioprogramma Spijkers met koppen, Hans Dorrestijn de overge­telijke klassieker ‘Loflied op de Hemaworst’ op meesterlijke wijze vertolken. Voor ons als WG trad
onmiddelijk alarmfase 1 in werking: Koste wat kost moest dit lied worden ingelijft in ons worstarchief. Fluks werd de redactie gebeld en werd de bandop­name opgevraagd. Na wat heen en weer gepraat werd het WG uitgenodigd voor de uitzending van 28 november 1998.
Luister(www.hemaworst.nl onder het kopje media) naar het radiofragment van ons plaatselijk filiaal, waar wij als WG uitgebreid bekend zijn, kregen wij een zak met 50 worsten mee en aldus togen wij richting Utrecht. Het lied van Dorrestijn werd nogmaals ten gehore ge­bracht en op dat moment kwamen schalen met dampende hele halve hemaworsten de zaal binnen.
De hartekreet van de heer Dorrestijn, dat de hemaworst niet veel deed in Utrecht, is dus Gode zij dank door het Worstge­no(o)tschap rechtgezet.
Dat zal ze nog lang heugen. De worstdampen en spetters zijn nog steeds niet helemaal opgetrokken in cafe Florin en Firkin.

Om u een kans te geven op het aspirant‑lidmaatschap kunt u de onderstaande vragen naar waarheid beantwoorden. De computer rekent vervol­gens via een ingewikkeld worst‑algoritme uit of u in aanmer­king kunt komen voor deze eervolle status.

1 Consumeert u wekelijks hemaworst ?  Ja Nee Maakt me niks uit
2 Hoeveel plakjes worst zitten er in een kop hema‑erw­tensoep ? 
a minder dan 10
b meer dan 10
c weet ik veel

3 Wat doet u met het vette zakje na het consumeren van een halve op de hand? 
a weggooien
b opvouwen en bewaren
c terug­geven aan het meisje van de hema
d tussen het ondergoed stoppen op de afdeling linge­rie

4 Wat is het spattingscoefficient van een goed berei­de hema­worst? 
a 2 op 5
b 24%
c Meer dan 50 percent.

5 Waardoor ontstaat het bruine vlekje op de bolling van de worst?  
a wordt aangebracht met viltstift
b vette klauwen van de worst­ma­ker,
c door het drogen van de worst
d kan mij het verrek­ken.

Uw lijst opsturen naar het WG, zie adres op de website.
 

 

Dan is het tijd om te proeven. Voor de tijd moet de worsten 20 minuten “wellen” in heet water, let op niet kokend. De lekkernij wordt uitgeserveerd met het bekende zakje en servet en we krijgen er een glas rode wijn bij. Deze Saludo Navarra rode wijn komt dus uit Spanje en op het etiket staat zelfs, geschikt voor bij de Hema-rookworst. Dan is het eerst stil in de grote vergaderzaal die helemaal geurt naar de rookworst. Voorzitter Jan krijgt dan wat reacties uit de zaal, dat deze worst niet helemaal klaar was met haar wellingsproces. Later blijkt dat het welwater niet constant heet is geweest. Overigens de wijn is te koop voor 4,25 euro per fles.

Na het preuvement dankt Hans de voorzitter van het Worstgenootschap voor zijn zeer boeiende verhaal over zijn HEMA-rookworst. Ook een dankjewel naar Nico en Joop voor hun wandeling. De mannen krijgen een attentie van ons in de vorm van chocola en stadsmosterd. Met een warm applaus onderstrepen de aanwezige Soosleden de waardering. Vele handen helpen om de vaatwasser in te pakken, en ook huismeester Aloys van Brakel wordt bedankt met een attentie. Wij hebben gebruik gemaakt van de accomodatie en niet te vergeten de horeca faciliteiten.

Binnen onze Soos zijn Bas Barendregt voor Horizon en Hans Bonthuis voor de foto’s in de weer geweest, dankjewel heren.

Kijk maar eens op www.hemarookworst.nl en ook op onze eigen website www.soos-kiekuut.nl onder het kopje geluid tref je het radioverslag aan dat Bas Barendregt voor de Orion Webbox heeft gemaakt. Ook onder kopje geluid zal het het clublied van het WG geplaatst worden.
 
Om twee uur gaat iedereen weer huiswaarts, het is een donders mooie schrikkeldag in 2008 geweest.
Buiten gekomen is het weer omgeslagen naar kou, aanwakkerende wind en regenval.

 

De gasten van vandaag zijn: Bas Barendregt, Bart/Tinie Beekman, Hans/­Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Ria van ’t Erve, Jose Grana Moreiras, Yvonne de Groot, Maria Hoogerdijk, Willem Koks, Adrie Kool, Gerard Lugten­berg, Dinie Lutke Willink, Margaret Pauli, Hans Plant, Piet/Margo Schwen­gle, Hein Tem­mink,  Willem/Cor­ry de Witte en Veld­wachter Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2008/hema-WG.08)