VERSLAG 9e verjaardag met bbq bij de Fam. Beekman te Nij¬broek (102)

Soos-Kiekuut viert haar verjaardag altijd op de 2e zondag van juli. We zijn eigenlijk jarig op 7 juli. Vandaag dus zondag de dertiende juli 2008 zijn we weer welkom  bij de Familie Beekman te Nijbroek. Wederom is het weer goed en de 26 gasten komen rond de klok van 14:15 uur binnen. Velen met taxi’s en eigen vervoer. Traditiegetrouw sponsort Taxi Rietman het vervoer vanaf het Deventer NS station. Chauffeur Gerrit Prins brengt ons met een busje naar Nijbroek, Corrie de Witte brengt de overigen die niet meer in het busje kunnen plaatsnemen. Overigens, het is  een vreemd gezicht om mensen met ijsmutsen te zien lopen bij het NS station te Deventer. Dankzij de ijsclub hebben we extra mutsen bij ons. Onze muzikan­ten/soosleden Jouke Pasveer en Piet Schwengle zijn al bijna speelklaar. Bij aankomst krijgen de gasten koffie met een plak cake. Als iedereen er is wordt eerst de presen­tielijst voorgelezen. Dan volgt de toespraak van Hans. Hij is trots dat de opkomst groot is en dat we weer te gast mogen zijn bij de familie Beek­man, dan volgt de uitleg waarom we een ijsmuts dragen. De oorzaak is eenvoudig. RIHO Techniek uit Vorden, is in de persoon van directeur Henk en zijn vrouw Joke Riethorst aanwezig met een sneeu­wmachine, en ook nog een enveloppe met inhoud om de kosten te drukken van deze middag/avond. Onder groot applaus wordt de machine in werking gezet. Hans overhandigt hem nog een zak met walnoten en een potje Deventer Stadsmosterd, even later vertrek­ken Henk en Joke  naar een andere af­spraak, nadat Henk eerst nog een klein glaasje met wodka heeft gedron­ken. Het is een aangename afkoeling als de sneeuw neer­dwarrelt onder de zonnestra­len. Tussendoor wordt de machine wel uitge­zet, want het zijn uiteinde­lijk “sneeuwbuien” die ons aangenaam verras­sen. Rond de klok van drie uur komt de gastvrouw, Tinie Beekman, aan het woord en ze vertelt wat er allemaal te drinken is en wat er allemaal op de barbeque komt te liggen. De “crew” van de hier wonende familie is dan al druk in de weer met het uitdelen van de drankjes en het opstarten van de barbeque. Dan komt er weer zo’n sneeuwbui over en  tussen de muzikale klanken door wordt er heel wat afgebabbeld met elkander. Dan is het de hoogste tijd voor het clublied. Jouke en Els vonden het vorige lied “Ou­bollig” en hebben nu een vlottere op papier/muziek gezet. We luisteren eerst en dan gaan we proef zingen met de woorden lalalalala, inmiddels is voor de zienden onder ons ook het lied op papier uitgereikt. Het is een mooie vlotte deun. Ons clublied wordt goed ontvangen door de soos-leden. De muzikanten gaan het nu op geluid zetten en te zijner tijd komt het te prijken op onze website. Hoffoto­graaf Hans Bonthuis en ook andere assistenten hebben veel foto’s gemaakt, die dan later te zien zijn op onze site, www.soos-kiekuut.nl . Tegen vieren komt de slager en even later kan er aangevallen wor­den. Iedereen heeft een “maatje” die hem/haar helpt. Het ziet er goed verzorgd uit, vlees en een drietal salades.
Af en toe sneeuwt het nog, maar de buien nemen af, omdat er teveel sneeuw in de drankjes en op de eetborden terecht komt. De buurt krijgt ook in de gaten dat er wat te doen is aan de Zeedijk 29. De schapen laten zich goed horen, luister maar eens. Ook worden er nog andere liederen met volle borst gezongen. Als het toetje ten tonele verschijnt is het al weer bijna tijd om naar huis te gaan. Hans probeert nog een afsluitende toe­spraak te houden. We hebben voor de muzikanten, gastheer/vrouw, Gerrit Prins een potje Stadsmosterd, de leden krijgen een ledenlijst en van de Rabobank een “sleutelherkenner”. Dan wordt het stiller en stiller op het grasveld bij de Fam. Beekman, de clubvlag wordt nog bijna vergeten mee te nemen. Even na acht uur worden deze keer maar enkele luidjes afgezet bij het station. Andere voertuigen hebben wat Apeldoorners meegenomen. In ieder geval was uw organisatie om half negen thuis.

Iedereen bedankt voor het gezellig samenzijn bij de gastvrije familie
Beek­man. En ook dank aan Taxi Rietman, RIHO Techniek, Deventer Stadsmos­terd.

 

De gasten van vandaag zijn:
Bart,Tinie,Mirjam,Martijn Beekman, Hans/Gerry Bont­huis, Gunther Bosch, Ria van ’t Erve, Jose Grana Moreiras,  Yvonne de Groot, Pe­ter/Maria ­Hoogerdijk, Jan van der Horst,  ­Willem/Willemien Koks, Adrie Kool, Dinja Lankhorst, Tonnie Nijsen, Jouke/Els Pasveer, Hans Plant, Piet/Margo Schwengle,   Wil­lem de Witte en Hans/Rijk­je
Veld­wachter.

(Kenmerk: Kiekuut/2008/barbeque.08)