Verslag bezoek Kippenboerderij Grootentraast te Averlo dd. 02.0¬4.2009. (109)

Op een mooie lentedag, 2 april, reden we “s-middags naar Averlo, waar we welkom waren bij de Maatschap Grooten­traast,(ouders Jan en Cees en Mark en Liset). Averlo is een buurtschap nabij Schalkhaar en gelegen in de gemeente Deventer. Bij de familie Grootentraast kregen we onder genot van koffie/thee en koek het een en ander te horen over de kippen en natuurlijk over hun produkt: eieren.
Tot oktober 2005 had deze familie een akkerbouwbedrijf (mais, bieten en zetmeelaardappelen) gecombineerd met ca. 50.000 mestkippen. Totaal zo’n 27 hectare akkerbouw. Door bedrijfsovername in de toekomst en het te verwach­ten toekomstperspectief, is deze familie overgeschakeld van vlees-kippen naar legkippen. Van April tot september 2005 zijn drie stallen gerealiseerd met in stal 3 een eierlokaal. Stal 1 : volière ( 14.000 kippen )
Stal 2 : traditionele scharrelstal ( 4.000 kippen )
Stal 3 : volière ( 25.000 kippen )
De kippen verblijven 14 maanden in de stallen, daarna worden ze verkocht als soepkippen. Er worden ongeveer 285.000 eieren per (top)week gelegd en de kippen produceren samen ongeveer 15 ton mest per week.
Op een kippenboerderij moeten o.a. de volgende werkzaamheden gedaan worden: dierverzorging en controle, eieren sorteren, administratie, mest afdraaien en onderhoud/overleg met vertegenwoordigers etc.
De eieren komen via een lopende band (per stal) in het eierlokaal aan en bij de eierinpakker worden de kapotte en vieze eieren uitgesorteerd en de veertjes verwijderd. De eieren worden via stempeltjes één voor één vervoerd, gestem­peld en per rij in tray’s gezet. Op een tray liggen 30 eieren. De stapelaar-machine zet telkens 6 tray’s op elkaar, daarna moet handmatig deze stapel op een container of pallet geplaatst worden.
De eiermarkt bestaat uit consumptie-eieren (vers-markt) en ei-produkten (vloei­baar en poeder, gebruikt voor gebak, shampoo, sauzen ed.)
De eieren worden minimaal tweekeer per week opgehaald en er wordt om de vijf a zes dagen voer voor de kippen gebracht.
De eieren, zowel 1e als 2e soort worden verkocht aan bedrijf Bouwhuis in Raalte en dit bedrijf zorgt dan weer voor vervoer naar de afnemers.
De eieren voor de Nederlandse en Duitse markt worden vervoerd in containers en elk ei heeft een stempel met bedrijfsnummer.
De eieren voor Zwitserland gaan op pallets en worden gestempeld met bedrijfs­nummer en legdatum.
Naar Zwitserland worden de eieren op pallets in containers vervoerd en de eieren krijgen ook allemaal een nummer.
Ook aan Duitsland worden veel eieren verkocht.
De concurrentie vanuit Oost-Europa, Azië (Thailand, China) en Amerika is beperkt, immers de transportkosten (per vliegtuig) en de invoerrechten maakt de kostprijs van een ei te hoog. Echter kan in de toekomst Polen wel een bedreiging worden, maar is nu nog onderontwikkeld in aspecten als kwali­teit/techniek/milieu/wetgeving.
In de EU wordt het houden van kippen in kooien per 2012 verboden.
Scharreleieren is nu belangrijk: in een volièrestal hebben de kippen volledige vrijheid om te scharrelen, zowel van links naar rechts als van beneden naar boven.
Na het zien/voelen/horen hoe de eieren via de lopende band naar de eiersorteer­machine rollen komen we met onze tongzintuigen in aanraking met eigen gemaakte eierlikör. Lekker om te proeven, echter het proeflepeltje was voor sommigen te klein. We kregen allemaal een doosje eieren mee en de liefhebbers van het geproefde eierlikör konden één of meerdere kleine flesje van dit gele goed kopen als aardigheidje voor vrouw/manlief, schoonmoeder, tante etc.
Wij danken de familie Grootentraast voor hun hartelijke ontvangst en goede uitleg van de eierproduktie. Ook Ep die voor de beamer heeft gezorgd een dankjewel. Ze krijgen ieders een chocoladetegeltje aangeboden. Iets over half vier rijden we weer richting Deventer. 

Wist u dat de legkip:

      –     elke 25 uur een ei legt (vanaf leeftijd 19 weken)
      –     dit hoofdzakelijk ‘s-ochtends vroeg doet
      –     als ze getraind is dit in de legnesten doet
      –     stressgevoelig is door o.a. schrik/onverwachte zaken, kip kan dan letterlijk van de leg raken
      –     houdt van structuur en regelmaat
      –     ‘s-avonds op stok gaat
      –     dit doet door sturing met licht (nabootsing natuur)
      –     vooral in het begin van de legperiode dubbele dooiers produceert (puber­tijd)
      –     120 gram voer per dag verbruikt
      –     210 ml per dag drinkt.

 

Met dank aan verslaggever Carel Heerius en hoffotograaf Hans Bonthuis.

De gasten van vandaag zijn:
Bart en tinie Beekman, hans en Gerrie Bonthuis, Ep Gies, Carel Heerius, Willem Koks, Tonnie Nijsen, Willem en Corrie de Witte en Veldwachter, Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2009/kippenboerderij.09)