Verslag NOTARISKANTOOR SMALBRAAK TE DEVENTER, 12.06.2009. (111)

Wederom was het op vrijdag 12 juni weer mooi weer, toen we, 14 Soosleden,  naar Bartiméus liepen vanaf het NS-station.
Bartiméus heeft Soos Kiekuut een zaaltje ter beschikking gesteld, omdat bij notariskantoor Smalbraak aan de Boedekerstraat te weinig ruimte was om onze groep te ontvangen.
Vandaag hebben we informatie ontvangen van Notaris Mr. Siebe Kuipers,43 jaar, sinds 2003 notaris bij Smalbraak notarissen. Hij heeft ons het een en ander uitgelegd en wij hebben hem diverse vragen voorgelegd, waar hij ant­woord op gaf.

Onder genot van koffie/thee en een lekkernij begon de heer Kuipers met zijn betoog.
Notaris zijn is geen saai beroep, hij is ambtenaar en tevens een ondernemer en de notaris wordt benoemd door de koningin. Om notaris te worden moet hij/zij  een universitaire opleiding gevolgd hebben en begint eerst als kandidaat notaris, alvorens hij/zij notaris kan worden.
De inkomsten van een notaris ontstaan uit het opmaken van diverse soorten akten.
In deze tijd van recessie worden er minder akten opgemaakt, dus de inkomsten zijn nu ook wat minder.
Een notaris is een jurist en heeft te maken met recht, burgerlijk recht – straf­recht – bestuursrecht en belastingrecht. Hij/zij is een expert in het burgerlijk recht.
Een notaris is onpartijdig en heeft een dienstplicht, hij/zij heeft een monopolie­posi­tie ( verplicht een notariële akte op te maken bij overdracht van een huis) en is afhankelijk van de marktwerking.
Een notaris mag nooit meer dan 15.000,= in contanten in ontvangst nemen, zodat hij/zij niet wordt geconfronteerd met het zwarte geldcircuit.
Een akte heeft te maken met bewijskracht, bewaarplicht, deskundige hulp bij opschrijven. De akten worden 30 jaar in het notariskantoor bewaard en daarna opgeslagen in een bewaarruimte in Winschoten.
Er zijn verschillende rechtsgebieden zoals: onroerend goed, familierecht en ondernemingsrecht.
Bij onroerend goed moet je denken aan: overdracht woning, hypotheek, appartementsrecht en nieuwbouwkavels.
Bij familierecht gaat het om: testamenten, samenlevingscontracten/huwelijkse voorwaarden, nalatenschappen en schenkingen.
Bij ondernemingsrecht heb je te maken met: B.V.’s (Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid), aandelenoverdrachten (B.V.’s), stichtingen en verenigingen.

Na deze goede informatie zijn er nog verschillende vragen gesteld. Wij hebben veel gepraat over het erfrecht, dat in 2003 is vernieuwd.
Veldwachter Hans heeft een klein tipje van de sluier opgelicht, en vertelde dat Soos Kiekuut bezig is om te onderzoeken of de Soos een Stichting kan worden. Dit naar aanleiding dat de Soos een donatie kan krijgen van een gulle gever. Met notariskantoor Smalbraak zijn hierover al gesprekken gaande. Te zijner tijd worden wij geïnformeerd over het verloop.
Veldwachter Hans bedankt de heer Kuipers voor zijn boeiende informatie en als dank krijgt hij uit handen van Hans het welbekende chocoladetegeltje. Huis­meester Aloys krijgt via via onze dank via de receptie door het overhandigen van een Bussink Koek.
Iedereen is weer tevreden met de nodige informatie naar huis gegaan.

Fotograaf Hans Bonthuis heeft de digitale plaatjes gemaakt en Carel Heerius dit verslag. Kijk ook eens op:
www.smalbraak.nl
www.bartimeus.nl

De gasten van vandaag zijn:
Bart en tinie Beekman, hans en Gerrie Bonthuis, Gerda Bos, Gunther Bosch, Ria van ’t Erve, Carel Heerius, Dini Lutke Willink, Gerard Lugtenberg, Wimke Massink, Margareth M. Pauli, Gerard Wolvenne en Veldwachter, Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2009/notaris.09)