VERSLAG 10e verjaardag met bbq bij de Fam. Beekman te Nij¬broek (112)

De organisatie heeft op de verjaardag van Kiekuut een mail rond gestuurd met het clublied. Op zondag 12 juli is dan de viering van ons tweede lustrum. Net zoals de voorgaande keren vieren we de verjaardag bij de Fam. Beekman te Nijbroek. Vandaag alweer voor de zevende keer. Rond 14:10 uur komen de 22 gasten binnen in een malse regenbui. Velen met taxi’s en eigen vervoer. Traditiege­trouw sponsort Taxi Rietman het vervoer vanaf het Deventer NS station. Chauffeur Jan Wittenberg stuurt de 18 per­soonsbus, genaamd Iveco, feilloos naar de Zeedijk.
Onze muzikan­ten/soosleden Jouke Pasveer en Piet Schwengle zijn al aan het muziek maken. Bij aankomst krijgen de gasten koffie met een smaakvolle tompouce met er op geschreven in chocola KIEKUUT. Deze lekkernij wordt ons aangebo­den door Lenferink Schildersbedrijf en Vastgoed uit Deventer.

Als de koffie op is wordt eerst de presen­tielijst voorgelezen. Dan volgt de toespraak van Hans. Hij verzoekt iedereen te gaan staan en het clublied uit volle borst mee te zingen. Uit volle borst gebeurde wel, helaas zitten de woorden nog niet in het geheugen. Vervolgens noemt Hans de overige sponsoren, dat is van vorig jaar de Sneeuwkoning,toen dwarrelde er sneeuw naar beneden en nu heeft dezelfde sponsor ons weer verwend met een enveloppe en hij deelde mede dat hij zal zorgdragen dat er regen zal vallen. Jazeker in het begin valt de regen mals. Maar het gras is nu veranderd in een stenen plaveisel. We danken RIHO Koeltechniek uit Vorden voor het gebodene. Natuurlijk is ook de Familie Beek­man sponsor van dit gebeuren, we overhandigen Tinie een mooie chocola­de doos met inhoud, wederom met dank aan Lenferink. Dan wordt de zieken­boeg doorgenomen (Jan van der Horst, Carel Heerius, Willem Koks, Gerard Lugten­berg, Willem de Witte) en de afmelders (Yvonne de Groot, Hans Plant, Dini Lutke Willink en Bas Barendregt). Ook is Soos Kiekuut bezig om een Stichting te worden onder de naam van: Stichting Vrienden van Kiekuut. De voorgedra­gen 3 bestuursleden zijn; Tinie Beekman, Gerard Lugten­berg en Hans Veldwach­ter. Nadere info volgt later. Ook wordt nog even gememoreerd over het ontstaan van Soos Kiekuut. Hans verwijst de aanwezi­gen en belangstellen­den te kijken op onze website bij verslagen nummer 1. Tot slot deelt Hans nog mede dat Soos Kiekuut WEL haar koperen feest zal houden op maandag 7 januari 2013. Els wil dan wel graag dat de geachte Soosleden het refrein van het clublied mee kunnen zingen. Dan geeft hij met plezier het woord aan de gastvrouw van vandaag, Tinie Beekman. Ze verzoekt de handen op elkaar te slaan om haar gezin te bedanken voor de medewerking, want alleen kan ik het beslist niet afhandelen. Tinie deelt mede wat we allemaal van de zeer bekende slager ter Weele uit Oene kunnen veror­beren. Dat is:
biefstuk, parma-steak, hamburger, sate, worstje of speklap. Als salade’s zalm- rundvlees en waldorfsalade. Dan kunnen de 22 gasten nog kiezen uit de  verschillende drankjes. Hera, Sanne en Tommy, de honden, krijgen hun eigen bordjes met lekkernijen. Als toetje voor ons ijs met vruchtjes. Hoffoto­graaf Hans Bonthuis heeft veel foto’s gemaakt. De BBQ wordt zorgvuldig omringd met tentdoek zodat de wind en nog wegtrekkende buitjes geen invloed kunnen hebben op het bakproces. Tegen vieren opent de Fam. Beekman de barbeque. Iedereen heeft een “maatje” die hem/haar helpt. Het ziet er goed verzorgd uit, vlees en een drietal salades. Piet en Jouke spelen mooie muziek, Jouke heeft een andere saxofoon en wel de tenor, voorheen bespeelde hij de alt. Er wordt zelfs gedanst en vooral ook meegezongen. Het Spaanse lied besame mucho. Tijdens de barbeque houdt het op met het regenen en een klein zonnetje komt ons heerlijk verwennen. Dus praattafel en tafeltjes komen onder de overkap­ping uit. Rond de klok van “zessen” is het tijd voor het borreltje, bijna traditie wordt een slokje Poolse wodka gedronken. Als het toetje ten tonele verschijnt is het al weer bijna tijd om naar huis te gaan. Na een “dankjewel” van Hans gaat iedereen weer eigensweegs. De Iveco bus van taxi Rietman vertrekt om 19:50 en is twintig minuten later bij het NS station te Deventer. Rijkje assisteert de Soosleden naar de treinen. Conclusie van onze tiende verjaardag is dat we ook met een dipje in het weer ons niet uit het gezellige veld laten slaan.
Iedereen bedankt voor het gezellig samenzijn bij de gastvrije familie
Beek­man. En ook dank aan Taxi Rietman, RIHO Techniek, Lenferink Schildersbe­drijf en Vastgoed Deventer.

Kijk ook eens op:
www.lenferink.com
www.trc.nl
www.rihotechniek.nl
www.slagerijterweele.nl

 

De gasten van vandaag zijn:
Bart,Tinie,Mirjam,Martijn Beekman, Hans/Gerry Bont­huis, Gunther Bosch, Tim Ellis,  Ria van ’t Erve, Jose Grana Moreiras,  Pe­ter/Maria ­Hoogerdijk, Adrie Kool, Dinja Lankhorst, Tonnie Nijsen, Jouke/Els Pasveer, Margareth Pauli, Piet/Margo Schwen­gle,   en Hans/Rijk­je
Veld­wachter.
Niet te vergeten de hondjes; Sanne, Vera en tommy.

(Kenmerk: Kiekuut/2009/barbeque.09)