Verslag Onthulling driedimensionale stadsmaquette Deventer, 27-08-2009 (114)

Soos Kiekuut mag vandaag de jarige Rotary Deventer assisteren bij de onthul­ling van de bronzen maquette. Alvorens Hans en Carel de Soos Kiekuut luitjes op donderdag 27 augustus 2009 gingen ophalen vanaf het station, moesten er nog wat kleine dingen gehaald worden aan het begin van de middag in de stad. Vanuit Hans zijn domicilie gingen we de stad in, echter het begon wat te regenen, dus Carel heeft maar even gauw een paraplu opgehaald.
Gelukkig duurde de regen niet lang, zodat wij droog onze kiek‑uut leden konden ophalen om 14.30 uur. Helaas had Gunther de trein gemist, maar niet getreurd, hij kwam een half uurtje later en was keurig op tijd om de onthulling mee te maken.
Met ons allen liepen we naar het mooiste plein van Nederland en werden we bij de Waag ontvangen door de huidige voorzitter en zijn voorganger van de Rotary Deventer, de heren Jans Schepers en Jan Josef Schoemaker.
We moesten nog even wachten tot de officiele handelingen en je kon zien en horen dat er meer genodigden en belangstellenden zich rond de goed bedekte maquette verzamelden, ongeveer 80 personen en mensen van diverse media.

Om 15.00 uur begon de heer Jan Josef Schoemaker met zijn toespraak en hij heette iedereen van harte welkom, vooral de burgemeester Andries Heidema en de kunstenaar van de bronzen stadsmaquette de heer Egbert Broerken. Vanwe­ge het 75 jarig bestaan van de Rotary Deventer werd deze 2,5 ton wegende maquette aan de stad cadeau gedaan. De heer Schoemaker heeft in Munster voor het eerst zo’n maquette gezien en dacht, dit is ook wel iets voor Deventer om te plaatsen.
Burgemeester Andries Heidema sprak in zijn toespraak zijn dank uit aan de Rotary Deventer voor deze mooie maquette, deze heeft nu een mooie plek bij De Waag gekregen.
Over de maquette lag een wit doek met daaroverheen onze Kiekuut vlag.
Na zijn toespraak mocht de onthulling plaatsvinden door burge­meester de heer Andries Heidema, braille‑specialiste van Kiekuut Yvonne de Groot en onze voorzitter Veldwachter Hans.
Onder een daverend applaus en warme zonnestralen zagen velen van ons een mooie bronzen maquette te voorschijn komen. Uniek voor Nederland, want op deze maquette staan alle gebouwen van Deventer. De blinden en slecht­zienden onder ons konden nu eindelijk voelen hoe de mooie stad Deventer er bij lag met al zijn mooie monumentale gebouwen. Er werd druk betast en gepraat en via brailletekens, die ook een plek op deze maquette hebben gekregen, is aanvullen­de infor­matie te lezen over o.a. de ge­schiedenis van Deventer.
Veldwachter Hans heeft ook nog een toespraakje gehouden en bedankte de gulle gevers.
Hans vond het fijn dat Soos Kiekuut er bij kon zijn. Opval­lend vond hij dat “Kiek uut de pot” ook aan deze kant van de Waag tegen de muur zit.
Hans heeft aan een paar heren een aardigheidje gegeven, een NVBS-tas met braille en een potje Deventer mosterd van ons Kiekuut lid Willem de Witte. De direkteur van de VVV, Hein te Riele, ontving van het Loket Aangepast Lezen (LAL) nog een reliefboekwerk van de binnenstad van Deventer. Dit boek komt te liggen ter inzage bij de VVV.
Nadat iedereen de maquette had gezien/betast, doken we de kelder in van de Waag om een lekker drankje te nuttigen en na te praten. Rond 17.00 uur was iedereen weer huiswaarts gekeerd met een voldaan en tevreden gevoel. Rotary Deventer heel hartelijk dank dat Soos Kiekuut aan dit project mee mocht werken.

We zijn blij dat iedereen de stad Deventer op een andere manier kan zien en voelen, en dat nu ook veel blinden en slechtzien­den dit kunnen ervaren. Echter deze mensen moeten dan wel op de hoogte gebracht worden van het feit dat deze mooie bronzen maquette bij de Waag staat.

Het vervolg project van de Rotary is het vervaardigen van reliefbordjes op de historische panden van onze Hanzestad.

De geluidsopnames zijn gemaakt door Bas Barendregt, de foto’s door Hans Bonthuis en dit verslag komt uit de pen van Carel Heerius.

Luister naar de reportage van Bas.
Kijk en luister naar de reportage van Deventer Televisie (DTV).
Kijk en luister naar de video van RTV Oost.

De gasten van vandaag zijn:
Bas Barendregt, Bart en Tinie Beekman, Hans en Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Ria van ’t Erve, Yvonne de Groot, Wim Harleman, Carel Heerius, Peter en Maria Hooger­dijk, Dini Lutke Willink, Willem en Corrie de Witte en Veldwach­ter, Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2009/rotary.09)