Oprichting van Stichting Vrienden van Kiekuut, dd. 30-10-2009. (116)

Het is dan eindelijk zover.
Na vele voorbereidingen is bij de notaris de oprichtingsakte getekend van
“Stichting Vrienden van Kiekuut.”
We hebben nu drie bestuursleden: Hans Veldwachter  (voorzit­ter)
                                                        Tinie Beekman     ( penningmeester)
                                                        Gerard Lugtenberg ( secretaris)

Onder deze stichting hangt letterlijk en figuurlijk onze vlag van Soos Kiekuut. Hieronder een klein stukje uit de akte:

“Naam en zetel”
Artikel 1.
1.         De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Kiekuut.
2.         Zij heeft haar zetel te Deventer.

Doel
Artikel 2.
1.         De stichting heeft ten doel:
            a.         het bevorderen en verbeteren van contacten tussen blinden en slechtzienden en hun belangenorganisaties onder meer door het organiseren van educatieve en kennisverrijkende excursies verband houdend met de doelgroep;
            b.         het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren­staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

De akte werd helemaal voorgelezen door notaris Siebe Kuipers. Om 14:22 uur waren de benodigde handetekningen gezet. Die van de secretaris als enige keurig in het kader. Na de felicitaties zijn we vertrokken en buiten wachten de 2 bestuurders van De Sallandse Pluim op ons. De nodige geluidsfragmenten en de foto’s komen ongetwijfeld op onze website.
Bij de notaris waren aanwezig: Hans Veldwachter, Tinie/Bart Beekman, Gerard Lugtenberg, Geert van der Zande, Bas Barend­regt, en Hans Bonthuis.

Tijdens dit bezoek bij de notaris konden de andere leden van Soos Kiekuut een rondleiding krijgen door de stadsgids Nico Heckers. In de oude raadszaal van het gemeentehuis kregen we een kop koffie/thee met uiteraard een Deventer bijtje.
Nico Heckers heeft een kleine introductie gehouden en verzocht ons om eerst buiten in het zonnetje te gaan staan, waar hij het een en ander ging vertellen over de stad Deventer.
Eenmaal buiten begon hij zijn betoog dat we nu op de plek stonden (tegenover het stadhuis en bij de Lebuinuskerk), waar de oorsprong ligt van Deventer. De Heilige Lebuinus heeft hier zijn kerkje laten bouwen om het geloof hier te verkondigen.
Hij heeft ons veel verteld en laten zien oa.:
‑ het stadhuis : bestaat uit drie hoofdgebouwen en een aantal kleinere bijgebou­wen. De hoofdgebouwen zijn het Landshuis, het oorspronkelijke Raadshuis en het Middeleeuwse Wanthuis oftewel Lakenhuis.
‑ Het gemeentewapen: schild met rood/witte vlakken en een grote adelaar met daarboven een gouden kroon.
‑ De hal van het stadhuis met zijn fraaie schouw en de gilde­borden
‑ Het Wantshuis met een mooi bewerkt plafond
‑ De Raadszaal waar de vergaderingen van de gemeenteraad worden gehouden
‑ De Burgerzaal, wordt hoofdzakelijk gebruikt als ruimte voor grote ontvangsten, recepties, informatie‑ en inspraakbijeen­komsten
‑ De oude raadszaal

Helaas was er te weinig tijd om nog meer te laten zien en voelen, aangezien het nieuwe bestuur van Stichting Vrienden van Kiekuut en de gasten waren gearriveerd.
Wie weet komt hiervoor nog een keer de gelegenheid.
Toen iedereen in de oude raadszaal aanwezig was hebben we koffie/thee met krentewegge genuttigd. Immers bij een geboorte kan krentewegge worden aangeboden, en aangezien er een nieuwe stichting was opgericht, aten we krentewegge. Na het Kiekuut clublied te hebben gezongen begonnen we met de toespraken.
Margot Gelsing Eerbeek, voorzitter Stichting Sallandse Pluim heeft uitgelegd waarom de stichting met haar bestaan gaat stoppen.
……………………………………………………………………..

Het bedrag wat de Stichting Sallandse Pluim nog over had werd symbolisch door Maarten Witteveen (secretaris/penningmeester Sallandse Pluim) aan Tinie Beekman overhandigd.
Wij waren allen verrast dat we nog zoveel geld in onze nieuwe kas konden ontvangen. Onze dank naar de Stichting Sallandse Pluim was dan ook groot en werd met een luid applaus en  ludieke muziek ondersteund.
Ook heeft Pierre Simons, lid van het Maastrichter Staar koor, een lied voor ons gezongen met als titel Hoera.
Hans Veldwachter heeft in zijn toespraak veel mensen bedankt en vond het mooi dat wij in de oude raadszaal van het stadhuis te Deventer deze happening mochten houden.
Na zijn woorden hebben we onder genot van een hapje en drankje nog tot 17:30 uur kunnen napraten.
Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan deze mooie middag.

Hoffotograaf Hans Bonthuis en Geluidsman Bas Barendregt hebben weer de nodige opname’s gemaakt. De tekst van het verslag komt uit de pen van Carel Heerius.

Klik hier om naar de boeiende audio reportage van Bas te luisteren. Kijk ook eens op www.stichtingvriendenvankiekuut.nl en www.deventer.nl.

Aanwezig waren de volgende Kiekuut luidjes:
Bas Barendregt, Bart/Tinie Beekman, Hans/Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Ria van ’t Erve, Carel Heerius, Peter/Maria Hoogerdijk, Willem Koks, Gerard Lugten­berg, Wimke Massink, Marianne Poppenk, Gerard Wolvenne, Hans en Rijkje Veldwachter.

En de ere-gasten: Martijn Beekman, Margot Gelsing, Nico Heckers, Jeroen Heijstek, Margriet de Jager, Marien en Mieke Mali­paard, Bas Roescher, Jan Jozef Schoemaker, Pierre en Nelly Simons, Henk de Weerd, Maarten Witte­veen en Geert van der Zande.

(Kenmerk: kiekuut/2009/stichting.09)