VERSLAG: Dag van de Witte Stok te Deventer, 15 oktober 2010. (124)

Vandaag wordt voor de 40e keer de Dag van de Witte Stok gehouden. In heel de wereld wordt vandaag deze dag gevierd en uiteraard in diverse plaatsen in ons land ook. Bartimeus Deventer organiseert een grootse aktiviteit in onze hanzestad. Een 15-tal Soosleden van Kiekuut nemen heel graag hier aan deel. Zelf heeft Soos Kiekuut nog een extra programma bijge­voegd. De Deventer Radio heeft aan de vooravond van deze dag hier aandacht aan geschonken in een live uitzen­ding.Van Bartimeus is Gerda van Dokken­burg PR aanwezig van Kiekuut is Veldwachter, Hans pre­sent. De gesprekleidster is Monique Bos. De hele uitzending is op onze website te beluisteren onder kopje geluid. Vandaag de grote dag, de weergoden zijn met ons, een klein zonnetje prikt af en toe door het wolkendek heen en de tempera­tuur is nog aangenaam. Na de begroeting van enkele nieuw­komers, Thomas en Bart, gaan we in een snel wandeltem­po naar de Pikeursbaan, Eerste doel is Bartimeus, we worden welkom geheten door het ontvangst­commi­tee. We krijgen hier koffie met een heerlijke plak cake. Dan moeten we helaas wachten op Wethouder Mar­griet de Jager, die als eerste passa­giere mee fietst op de tandem. Wij missen haar en gaan het gebouw van Barti­meus in. We laten ons voorlich­ten op de 4e etage.Het is er gezellig druk en iedereen komt daar wel een bekende tegen. De clubvlag kunnen we niet vinden. na een uurtje gaan onze Soosleden op pad voor het lunchconcert van beijaardier Roel Smit op zijn carillon. Het is iets voor 12:30 als we in de Kloostertuin nabij Bouwkunde zijn. Roel begint met ons clublied te spelen (luister), dan wat liedjes van Jules de Korte en wat wensliederen zoals Viva Espana, Wij houden van Oranje en het Deventer Koeklied (luister). Na applaus en even een mobiel belletje naar Roel gaan we lunchen bij het restaurant van theater Bouwkunde. We krijgen hier voorgeschoteld heerlijke pompoensoep met kakelvers stok­brood met boter. Tijd van uitbuiken is er beslist niet. Het programma van Barti­meus wacht weer op ons en in een snelle pas gaan we nu naar het Boreel­plein. De tijd is als we daar aankomen 13:40 uur. Bartimeus heeft flink uitgepakt, de benadering van de medewerksters is fanatiek. Na een poging om te inventariseren wat onze Soosleden allemaal willen zijn er enkelen al druk bezig met het Square Dancing. Onze ziende begeleiders gaan een tochtje maken op de tandem (Niels, Carel, Willem). Weer ande­ren gaan naar het Healthy, het gebouw met ontzettend veel mogelijkheden om te fitnessen. We dachten aktief daar aan de slag te moeten, maar we krijgen alleen maar uitleg. Wel aktief is het op het Boreelplein men kan hier op een Spinfiets trappen. Velen van ons doen daar aan mee. Het meren­deel van ons doet ook mee aan een Bartimeus enquete met als prijs een etentje in het donker te Zeist. (Gewonnen door ons Sooslid en begeleider Carel Heerius, zijn verslag zal te zijner tijd wel komen). Tegen half drie nog weer naar Bartimeus, want de 3e etage moeten we nog bekijken. Hier krijg je van Piet Schwengle en zijn Margo uitleg over de schitterende Orion Webbox. Het is bijna drie uur als we afscheid gaan nemen van Bartimeus. Woord­voerder van Kiekuut, Hans, houdt nog een toespraak tot Gerda van Dokkenburg, ze is de PR vrouw van Bartimeus Deventer. Gisteren tijdens het radiogesprek is onze Clubvlag ter sprake gekomen, die vlag zou zeer besmeurd zijn en zou door Bartimeus niet opgehangen worden omdat de vlag eenvoudig te vies is. Gelukkig heeft Gerda thuis de clubvlag gewass­en en voor deze hulp overhandigt Hans haar een chocoladetegeltje van Kiekuut en bedankt Bartimeus nogmaals voor het donders mooie program­ma. Aansluitend gaan we naar het mooiste plein van Nederland. Bij Cafe “De Heeren op de Brink” worden we begroet om 15:08 uur door gastvrou­we Dinuccia. Namens eigenaar Jeroen heet ze ons van harte welkom en loodst ons naar mooie plaatsen. Dankzij Woningbouw BAM krijgen we een bittergarnituur en een drankje aangeboden, de BAM heeft overigens ook onze lunch betaald. Er volgt na het inschenken een hoeraatje voor de BAM. Deze Wittestokkendag is dus op een zeer geanimeerde wijze beein­digd. Want tegen de klok van vijf uur groeten wij elkander en gaan dan huiswaarts. Uiteraard worden de Soosleden die per trein en bus reizen weer bij het NS Station gebracht. De foto’s zijn wederom gemaakt door Hans Bonthuis.

 
De gasten van vandaag zijn: Hans/Gerry Bonthuis, Niels Ellis, Ria van ’t Erve, Jose Grana Moreira, Carel Heerius, Jan van der Horst, Willem Cox, Adri Kool, Thomas Kroeze, Gerard Lugtenberg, Margareth M. Pauli, hans Plant, Bart Schotman en Veldwachter, Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2010/wittestokkendag.10)