VERSLAG BEZOEK TCR VERVOER TE DEVENTER EN
NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ DE FIRMA GROEN TE DEVENTER
dd. 19-01-2011. (127)

Woensdag  19 januari hebben we het jaar geopend met een excur­sie bij TCR vervoer regio Deventer. Tegen enen waren we bij dit bedrijf aan de Dordrecht­weg aangekomen.
Enkelen kwamen met eigen vervoer, auto en fiets, de andere Kiek-uut leden zijn met de bus vanaf het station opgehaald., kosteloos verzorgd door TCR regio Deventer.
We werden ontvangen door de eigenaar Bas Roescher en bedrijfs­leider Tony Duits en secretaresse Leonie Oosterwegel onder genot van een kop koffie/thee.
Vanaf 1 januari is de naam taxi Rietman Deventer veranderd in TCR vervoer regio Deventer.
Ook de ander vestigingen, Raalte, Dalfsen, Zutphen en Eerbeek hebben een verandering in de bedrijfsnaam ondergaan.
De TCR groep bestaat uit verschillende takken en wel TCR vervoer, TCR Tours, TCR Autoverhuur en TCR Exclusief Vervoer, Schadeherstelbedrijf, pompstation en automaterialen.
Er werken ruim 500 mensen en er staan zo’n 330 auto’s ter beschikking.
Onze voorzitter Veldwachter Hans vond dit dus een mooi moment om namens Soos Kiek Uut een krentewegge van 1 meter lang aan te bieden aan het personeel van TCR-vervoer. Het is een goed gebruik in het oosten van ons land om bij een geboorte een krentewegge aan te bieden, dus nu ook voor de naamsverandering van dit taxibedrijf.
De traditie zegt ook dat de gulle gevers een plak hiervan mogen eten, dus Bas Roescher heeft vele plakken voor ons en zijn personeel in Deventer mogen afsnijden.
Na het nuttigen van een plak krentewegge (gemaakt door ambach­telijke bakkerij Bril uit Voorst) kregen we een rondleiding in dit bedrijf. De groep is verdeeld in twee groepen, Bas en Tony hebben ieders een groep meege­nomen.
Op de afdeling groepsvervoer/centrale  wordt alles geregeld voor het vervoer van schoolkinderen, dagopvang en mensen met een beperking. Er worden dagelijks zo’n 450 schoolkinderen vervoerd met ongeveer 85 busjes.
Via de computer wordt per kind een register bijgehouden, o.a.op welke dag(en), locatie en op welk tijdstip vervoer aanwezig moet zijn.
Tevens is op deze afdeling één centralist die tussen de 700 en 800 taxiritten regelt. Alle ritten staan op zijn scherm. Tevens regelt  hij de combiritten. De centrale is 24 uur bemenst en alle taxi’s  in de regio Raalte en Zutphen zijn tevens via een beeldscherm te volgen.
In een andere ruimte worden de gevraagde ritten door drie personen telefonisch aangenomen en via een beeldscherm vastge­legd en doorgege­ven aan de centralist. Deze ruimte heeft ook een balie , waar mensen te woord worden gestaan.
Tevens wordt digitaal op een groot scherm automatisch bijge­houden hoe lang de wachttijd is, het aantal beantwoorde ge­sprekken, de score van afhandeling etc.
Provinciaal wordt dit ook geëist en gecontroleerd i.v.m. de targets die gehaald moeten worden.
Al met al een druk leven op deze afdelingen. Je moet wel tegen stress kunnen om hier te werken, want er zijn momenten dat er veel gebeld wordt.
Na afloop van de rondleiding konden we bij de Ha-Ha bar (Harm en Harry) een drankje ophalen en verder “bieproaten”.
Om 15.00 uur zijn we naar de lokatie Groen stoffeerderij aan de Snipper­lingsdijk gebracht door Harm de buschauffeur van TCR Deventer.
Daar aangekomen werden we welkom geheten door de eigenaar van stoffeerde­rij Groen, Eric Rumpf.
We hebben bij de appelboom gestaan, die aangeboden en geplant is op 6 maart 2009, (zie Kiekuut verslag 108). Namens Soos Kiek Uut is hem een groene chocolade bonbonnière met bonbons aangeboden en aangezien er nog geen appels aan de boom hingen, heeft een ieder van ons hem een mooie groene appel gegeven.
Daarna zijn we in een zeer gezellige pub beland.
Aangezien de eigenaar van Del Mar, waar wij al een paar jaar onze nieuw­jaarsreceptie hielden, vertrokken is naar Frankrijk, zocht Hans naar een nieuw onderkomen. Soos Kiek Uut heeft deze ruimte van Eric ter beschik­king gekregen om haar nieuwjaarsre­ceptie te houden. Tevens heeft Eric weer de sponsoring ver­zorgd voor het koude en warme hapjesbuffet dat door catering Voortman uit Harfsen geleverd is.
Rijkje heeft enkele huishoudelijke mededelingen gedaan, daarna op naar de bar om een glas met vocht te nuttigen.
Veldwachter Hans bracht een toast uit op het jaar 2011 en dat we vooral gezond mogen blijven. Daarna heeft Tinie Beekman een toespraak gehou­den en namens de leden van Soos Kiek Uut een cadeau aan Hans overhan­digd, als dank voor het regelen van al die uitstapjes en het verzorgen van al die contac­ten. Het cadeau bestond uit een cadeaubon en een rondje Nederland (plankje met mosterd, boerenkaas uit Gelderland, een Rotter­dammertje, een Limburgs peperworstje, en een Drents/Twents/Gr­onings/F­ries boerenmetworstje).
Na dankzegging heeft Hans een toespraak gehouden. Het jaar 2010 werd doorlopen met zijn downs en ups. Volgens Hans is hij 10,5 kg aan gewicht kwijtgeraakt. Soos Kiek Uut bestaat op dit moment uit 54 leden. In het begin van het bestaan van onze soos kwamen er zo’n vijf mensen, vandaag zijn we met ons vierentwintigen, dus een goede vooruitgang.
Aangezien Hans een tijdje uit de roulatie is geweest, vindt hij het wel belangrijk dat er gezocht wordt naar een assistent die kan inspringen, zodat toch het een en ander kan blijven doorgaan. Immers 11 juli 2010 was pas de eerste activiteit na Hans zijn operatie.
Er staat dit jaar weer van alles te beleven.
De cardioloog van Hans de heer Groeneveld komt een spreekbeurt verzor­gen.
De tweede zondag van juli 2011 wordt weer bij de fam. Beekman de 12e verjaardag van Soos Kiek Uut gevierd.
Na zijn toespraak konden wij tot 18.00 uur genieten van al die lekkere koude en warme hapjes met een lekker glas wijn/bier/f­risdrank.
Eric Rumpf heeft toegezegd dat we volgend jaar weer van harte welkom zijn in zijn pub.
Na het luisteren van het lied: daß gibt’s nur einmal heeft Hans een afslui­tend woordje gesproken en heeft Eric en zijn vrouw Martine uitgenodigd om op 10 juli 2011 te gast te zijn op de verjaardag van Soos kiek Uut.
Diegenen die met de bus zijn opgehaald werden weer door TCR vervoer Deventer naar het station gebracht en de anderen zijn op eigen gelegen­heid naar huis gegaan.
Rijkje wordtbedankt voor het verzorgen van de bardienst en buffet. Ook de Hoffotograaf is druk in de weer geweest. Kijk ook eens bij:
www.regiotaxisalland.nl

www.groendeventer.nl
Tot de volgende meeting, carel, uw tekstschrijver.
 
De gasten van vandaag zijn: Bart en Tinie Beekman, Hans en Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Jan en Ria Davids, Ria van ’t Erve, José Grana Moreira, Carel Heerius, Peter en Maria Hoog­erdijk, Jan van der Horst, Jos Karssemakers, Willem Koks, Adrie Kool, Tonnie Nijsen, Margaret M. Pauli, Hans Plant, Piet en Margot Schwengle, Hans en Rijkje Veldwachter, Willem de Witte.

Kenmerk: (KIEKUUT/2011/TCRVERVOER/gROEN.11)