VERSLAG: Boekenweek Deventer, 25 maart 2011 (128)

In verband met de 76e boekenweek zijn wij ‘smorgens op vrijdag 25 maart, op een mooie lentedag, wandelend vanaf het NS station Deventer naar de Brink gelopen en hebben bij TetaTet een kopje koffie/thee genuttigd. Tijdens ons samenzijn hier heeft Hans weer een welkomstwoordje voor ons en speciaal voor de stadsdichter 2009 van Deventer Jos Paardekooper. Jos Paardekooper heeft speciaal voor Kiekuut een Liber amicorum geschreven. Liber amecorum betekent vriendenbundel, waarvan u de tekst nu kunt lezen/horen:

Het plein ligt als een open boek
waarin de stad zich lezen laat.
Van dag tot dag ontvouwt zich
de historie, fraai ende al waar.
Een zachte bries danst

Langs de terassen speelt
de zon met de bladeren,
Het licht vertakt zich stralend,
duizendvoud, en nestelt zich
in regels en marges.

Alom is geschenk
ritselt hartstocht
zindert passie
tintelt wellust
tussen stedemaagd en waag

We laten ons de kaart lezen,
vooruit, en plein publique;
Het menu van de dag biedt
een hemels gerecht
Nooit was Utopia zo nabij

Geschreven en voorgedragen ter gelegenheid van een bijeenkomst van Soos Kiekuut, gezelschap van Blinden en Slechtzienden. Bijeen op terras tetatet op De Brink te Deventer, tijdens de boekenweek op Maria boodschap, vrijdag 25 maart 2011., Jos Paardekooper. Hans heeft nog wat verteld over de boekenmarkt, onder andere dat altijd op de 1e zondag van augustus de boekenmarkt in Deventer wordt gehouden en dat de zaterdag ervoor de Deventer stadsdichter wordt gekozen. Jos Paardekooper wordt bedankt voor zijn vriendenbundel en aan hem werd het bekende witte tegeltje van Soos Kiekuut overhandigd. Willem de Witte heeft ook nog een heel kort gedicht gemaakt en een prijs gewonnen bij de Grolsch Bierbrouwerij, lees/luister maar eens;

“Een Grolsch biertje en een mooi boek
is kloek als Deventer en koek”.

Daarna zijn we in een lange rij naar de bibliotheek gegaan. In de Openbare bibliotheek van Deventer zijn we welkom geheten door Jeroen van Nieuwenhuizen. Hij gaf ons een rondleiding genaamd: De weg van het boek. We beginnen in de ruimte, aangepast lezersplein. Hier vind je o.a. groot letterboeken, luisterboeken( ook voor niet slechtzienden), cd-romspelers (ook voor kinderen met dyslexie) en kunnen mensen die zich willen inburgeren in deze ruimte Nederlands leren via de computer, tevens zijn er boeken over Nederland te vinden. We geven Jeroen nog een tip voor de slechtzienden, een televisieloep, hij reageerde geef maar door aan mijn directie.

Even een paar feiten :
– De bekende kist van Hugo de Groot kon plusminus 23 kg aan boeken herbergen.
– Nu heeft de bibliotheek ongeveer 120.000 titels aan boeken en via een pasje kan de lezer beschikken over 1,1 miljoen titels uit de provincie Overijssel.
– Er zijn zo’n 10.000 cd-roms
– Een lidmaatschappasje bedraagt Ç 47,50
– Boeken, die niet in de bieb aanwezig zijn, ( bijvoorbeeld Veldwachter in de vuurzee) kunnen via de computer worden aangevraagd
– Op een stelling van 20 meter staan de gereserveerde boeken die opgehaald kunnen worden
– Men heeft een boekenleentijd van 6 weken
– Alle boeken, ook uit de provincie en uit de overige provincies, kunnen in de vestigingen in Deventer worden ingeleverd
– Je krijgt thuis bericht als het bestelde boek binnen is.
– 30% van de Deventernaren zijn lid van de bibliotheek
– de wens is om 100 % zelfbediening te verwezenlijken

Vanuit het lezersplein zijn we naar de logistieke afdeling gelopen waar de ingeleverde boeken worden verwerkt. De boeken worden ingeleverd via een scanloket. Achter dit loket staat een sorteermachine die de boeken via een lopende band naar de desbetreffende bak brengt waarin ze worden verzameld op afdeling. Is een ingeleverd boek niet goed gescand dan komt deze in een speciale bak terecht. Hierin komen ook de boeken van buiten Deventer. Zo’n 200 bakken per week worden uitgesorteerd en twee a drie keer per week worden boeken gebracht en opgehaald die van elders komen. In de toekomst is het streven dat men 24 uur per dag de geleende boeken kan inleveren, maar dat moet nog verder ontwikkeld worden. Je ziet en hoort wel dat logistiek alles goed in elkaar zit in de bibliotheek te Deventer. Na deze uitvoerige uiteenzetting van Jeroen, wordt hij door Hans bedankt en uiteraard ook met de bekende tegel. Daarna zijn we weer naar TetaTet gelopen en hebben daar onze lunch genuttigd. Met een kleine vertraging zijn we om 12.50 uur weer in de bibliotheek beland. We gaan helemaal naar boven en in de voorzolder maken we kennis met Jurrien Roossien van de Zwarte Hond. Hij stelde zich eerst in dichtvorm voor lees/luister maar;

“Ik ben groot, blond en prachtig,
minimaal 1 meter tachtig.
Mijn haren waaien in de wind,
wee degeen die mij lelijk vindt”.

En hier het audio deel, link.

Als inleiding van het verhaal, vertelt Jurrien over het ontstaan van het ontstaan van het Rode Deventer Boekje. In de geschiedenisboeken van Deventer staan altijd alleen maar de goede dingen van onze stad. Wat is er eigenlijk met al die slechte dingen gebeurd, zoals al die valse dingen, laten we daar eens onze energie in stoppen. Jurrien stapte naar enkele bekende Deventernaren zoals een uitgever. Oeps het balletje ging rollen en de bekende Deventernaren schreven allemaal een stukje in het eerste boekje genaamd Vals Deventer. Uiteindelijk zijn er 3 boekjes verschenen. Voor het boekje Vals Deventer zijn er 13 auteurs gevraagd, waaronder James van Lidth, Jos Paardekooper, Hein te Riele, Bep Spa en Emmy Strik. Dus allemaal bekende Deventernaren. Zijn vriend Nico van de uitgeverij en Jurrien waren alletwee taaldoof en taalblind. Een verhaal uit het boekje kent zijn oorsprong bij de voordeur van Bep Spa, de dertiende trap van de Bergkerk. Vermeldenswaard was wel dat James en Bert heel weinig tijd hadden om een verhaaltje te schrijven. (Hans merkt direct op dat tijdens Dickens, Bep the Queen is en James haar rechterhand). Hierna volgde een spetterende voordracht over Vals Deventer. Jurrien merkt ook nog op dat alles uit zijn boekjes openbaar kan worden gemaakt oftewel je mag er alles uit “jatten”. Verder nog leuke voorvallen over het ontstaan van het boekje Vals Deventer. Door het goed luisterend oor van onze Kiekuut luidjes sluit hij af met het verhaal over de Valse Boekenmarkt. Tot slot nog enkele vragen van onze Soosleden, Willem vraagt naar tijd van zijn winkelperiode, De Zwarte Hond, speciaal voor kinderboeken en voor kinderen had hij een kelder onder de winkel voor kinderen, want vanwege de hoogte konden er geen volwassenen in staan en de kinderen wel, genaamd het Kinder cafe. Jurrien licht toe dat alles door kinderen werd geregeld, zoals bar en het programma. Dat ligt nu achter hem, je merkt wel dat Jurrien een bereisd, energiek en een geweldig organisatorisch persoon is. Hij vraagt ons als tegenprestatie om voor een project in mei een 5-tal blindenstokken te mogen gebruiken. Wij geven onmiddellijk ons Ja-woord. Door dit alles natuurlijk ontzettend veel media aandacht, zoals bij het bekende Hondenproject, waar zelfs de buitenlandse media aandacht voor had zoals Cnn, BBC, Japanse TV. Het project loopt momenteel nog steeds ergens in de wereld. Vraag Jurrien maar eens als je hem tegenkomt en hij kan er uren over vertellen. Luttele minuten voor twee uur nemen we afscheid van deze markante persoon, we hebben genoten en overhandigen hem ook een tegeltje en nemen hem mee naar vak K. Iets over twee uur komen we aan bij vak K (kantine) oftewel Cafe “de Heeren op de Brink”, waar we gastvrij worden ontvangen door Dinucia. Even napraten over deze Deventer Boekenweekdag. Rond de klok van drie uur sluiten we deze zeer bijzondere dag af.

Met dank aan tekstschrijver Carel voor het eerste deel en de hoffotograaf Hans Bonthuis.

Kijk ook eens op: www.zwartehond.nl en www.deventerboekenweek.nl

De gasten van vandaag zijn: Hans/Gerry Bonthuis, Ria van ’t Erve, Yvonne de Groot, Carel Heerius, Adri Kool, Willem Koks, Thomas Kroeze, Margareth Pauli, Bart Schotman, Willem/Corrie de Witte en Veldwachter, Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2011/boekenweek.11)