VERSLAG LUNCH MET COLLEGE VAN B&W van Olst-Wijhe op 16-10-2012. (147a)

VOORAF:

Soos Kiekuut heeft in oktober 2003, in het kader van de Witte Stokkendag een bijeen­komst georganiseerd bij het College van Burgemeester en Wethouders van Deventer. Toen waren alleen de soosleden uit Deventer aanwezig. Tijdens de laatste nieuwjaarsre­ceptie heeft de organisator Veldwachter, Hans heel even gesproken met de huidige burgemeester Andries Heidema en de burgemeester stond positief, voor hem de eerste keer, tegenover wederom een bijeenkomst met Soos Kiekuut, rond de de Dag van de Witte Stok. Om teleurstellingen te voorkomen is de organisator later in het jaar aan het denken gegaan en heeft contacten gelegd met de gemeenten Olst-Wijhe en Apeldoorn. In een persoonlijk gesprek met de Burgemeester van Olst-Wijhe is daar ook een afspraak gemaakt voor een bijeen­komst. Helaas in Apeldoorn is het dit jaar niet gelukt, omdat de Burge­meester wordt ingewerkt en nu helaas geen tijd heeft. Wel is er afgesproken dat onze Soosleden van Kiekuut in 2013 op de 15e oktober van harte welkom zijn.

Jullie organisa­tor was in zijn nopjes, nu verder organiseren en alles onder embargo, want de Wethou­ders mogen van niets weten. De Kiekuutluidjes worden op het laatst geinfor­meerd over de grote dag van 16 oktober, dan is er in  beide Gemeenten Collegeverga­dering. Hans regelt verder alles, zoals de simulatiebrillen, kadootjes, fotograven. Op de echte Wittestokkendag, (15 oktober, vandaag voor de 42e keer georganiseerd en de Wittestok is uit 1930), worden de brillen afgeleverd in Olst-Wijhe en Deventer. Maar ook in het land gebeurt er van alles. Bijvoorbeeld de NS komt met het bericht dat onze doelgroep in januari de treinreis kan inkopen op de OV-kaart en men hoeft dan dus niet gebruik te maken van het op saldo reizen, misschien volgen de bus,tram, m­etrovervoer­ders ook nog wel. Dan breekt de grote dag aan, dinsdag de 16e oktober. Het verslag van Olst-Wijhe tref je hieronder aan en het verslag van Deventer op de link 147.
 
Kiekuut pleegt overval op College B en W.

Het kan niemand zijn ontgaan dat op 15 oktober de internatio­nale dag van de witte stok wordt gehouden. Blinden en slechtzienden vragen de aandacht voor de toegankelijkheid, vooral in de openbare ruimte. Iedereen mag meedoen, moet zelfs meedoen.

Op 16 oktober overvielen deelnemers van KiekUut, een soos voor blinden en
slechtzienden uit o.a. Olst‑Wijhe, het college van B en W, die in vergadering bij elkaar zat.

De wethouders, Cor van de Berg en Ans Otterloo en de gemeente­secretaris,
Arie Oezeburg werden verrast door deze overval. Burgemeester Ton Strien en zijn secretaresse Marietje Nijlant zaten in het complot. Zij mochten, ook de
burgemeester, met een donkere bril en een stok in hun eigen omgeving de weg zoeken naar de bedrijfskantine van het gemeentehuis. Ook 2 ambtenaren, ruimt en WMO, John van der Kolk en Michel Bruggeman werden met een bril en een stok voorzien.

De medewerkers op verschillende afdelingen van het gemeente­huis gaven aanwijzingen onderweg naar de lift. De lift is niet helemaal toegankelijk bleek wel. Sommigen zweefden tussen de derde en de onderste verdieping. De braille aanwijzingen waren verdwenen en niet elke verdieping werd met een vriendelijke stem aangegeven.

Maar dan toch uiteindelijk aan de lunch in de kantine. Ook dit in het donker. Maar wel met een mooie servet van KiekUut tegen het knoeien.

Tijdens de lunch werden er vragen gesteld over oogziekten, openbare ruimte
en toegankelikheid, het belang van braille. Moeten geleiden­lijnen wel of geen kleur hebben etc.etc.

Het was natuurlijk wel hilarisch in het donker te eten. Geluk­kig is een banaan krom. Een papieren servet smaakt anders dan een brood­je, ondervond de gemeentesecretaris.

Best wel eng vond de wethouder. Wat een lawaai vond de burge­meester als
iedereen maar door elkaar praat. En praat nu iemand tegen mij of tegen iemand anders vroeg hij zich af.

Na de lunch zochten wij buiten nog naar de bushalte. Ja, een stoeprand is dan een uitkomst, maar als deze er niet meer is, dan wordt het een probleem
en verlies je je in de ruimte. En dan is er een gat in de weg en struikel je. Dan staat er onverwachts een paaltje.

En eindelijk mochten de donkere brillen weer af. Een opluch­ting, want het is
erg vermoeiend.

Een eyeopener zei wethouder van de Berg.  Dat vond iedereen uit het deelnemende gezelschap.

KiekUut vond de missie geslaagd.

Bovenstaande tekst geschreven door ons Sooslid Marianne Poppenk en tevens raads lid van de Gemeente Olst-Wijhe. De foto”s zijn gemaakt door onze Hoffotograaf hans Bonthuis. Verder is Wethouder van de Berg op de radio geweest om zijn ervaring te vertellen. Verder veel publiciteit in de media en bij www.kimbols.be

Wil je het verslag lezen van de Lunch in Deventer klik dan even aan op de site van Soos Kiekuut onder link 147.

Kijk ook eens op:
www.gemeenteolst-wijhe.nl
www.soos-kiekuut.nl
www.kimbols.be

Maar dit is nog niet allen na onze gastenlijst gaat het verder met een verslag van marietje Nijlant van de Gemeente Olst-Wijhe van kabinetszaken en daaronder een artikel uit het Reformatisch Dagblad over de Witte Stokkendag.

Jullie organisator bedankt iedereen voor de fantastische medewerking.

De Soos Kiekuut gasten van vandaag zijn:
Hans en Gerrie Bonthuis, Jan van der Horst, Gerard Lugtenberg en Marianne Poppenk.

(Kenmerk: kiekuut/2012/lunch BenW Olst-Wijhe.12)

het was zichtbaar een verrassing voor het college om, daartoe uitgenodigd door leden van de Soos Kiek Uut, een proefonder­vindelijke werklunch te gebruiken samen.

De weg van de B&W‑kamer naar de vergaderruimte was een ware zoektocht met hindernissen, waarbij de tijdelijk slechtzienden duidelijk beperkingen hebben ervaren.

De lunch is gebruikt om van gedachten te wisselen over het leven als visueel beperkte, over alle mogelijkheden/beperkin­gen, kansen en gemiste kansen.

Als ziende in de kamer viel het me op hoe verschillend de mensen zich schikten in hun lot: sommigen zelfverzekerd en met overtuiging de wil uitstralend zich hier doorheen te zullen worstelen, anderen zakten in elkaar tot een klein hoopje en voelden zich Úcht ellendig in en door hun zichtbeperking. Allen hadden het erover hoe vermoeiend en intensief het was.

Na de lunch is de tocht over de P‑plaats gemaakt, met stok Ún bril ‑> erg handig hebben we dat niet aangelegd, geloof ik, maar misschien spreek ik hier voor mijn beurt.

Afijn, hoe het ook zij, een ervaring rijker!

Groet uit Wijhe,
marietje nijlant.

 

Uit de krant van het Reformatisch Dagblad

Struikelen over betonnen bollen

UTRECHT ‑ Dagelijks ondervindt de blinde Marga Zwanen¡burg uit  Om haar kantoor op het Utrechtse Kanaleneiland te bereiken, moet ze een breed fietspad oversteken zonder geleidetegels. Vogelvrij is ze dan voor fietsers en scooters

Als ze veilig aan de overkant is gekomen, loopt ze nogal eens tegen de betonnen bollen aan die trottoir van fietspad schei­den. “Recht lopen is lastig voor een blinde”, vertelt ze.

Gevaarlijke verkeerssituaties, zoals bij Zwanenburgs werk, vormen een probleem waar zeker 350.000 blinden en slechtzien­den in Nederland vaak tegen aanlopen. Alle reden om de 42e Internationale Dag van de Witte Stok maandag te houden, stelt communicatieme­de­werker Lisa Mooijman van stichting Viziris, een koepelorganisatie die de belangen van blinden en slecht­zienden behartigt.

De witte stok is een uitvinding uit 1930 van de jonge Pari­sienne Guilly d’Herbemont. Zij constateerde dat automobilisten noch voetgangers oog hadden voor blinden. Ze liet zich inspi­reren door de witte stok van de politieagenten en slaagde erin de politieprefectuur van Parijs te overtuigen dat blinden en slechtzienden een witte stok mochten gaan gebruiken.
Anno 2012 zijn er in Nederland nog veel obstakels te vinden voor blinden en slechtzienden, weet Mooijman, die zelf slechts 20 procent zicht heeft. “Veel verkeersgebruikers weten niet dat je m¾Út stoppen als een blinde zijn witte stok schuin naar voren steekt. Ondanks dat automobilisten dat voor hun theo­rie‑examen hebben moeten leren.”

Buschauffeurs zijn verplicht te stoppen voor elke slechtziende met witte stok die bij de bushalte staat, ook al heeft deze zijn hand niet opgestoken. “Die heeft de bus soms niet op tijd horen komen. Viziris krijgt soms klachten binnen dat sommige chauffeurs, bijvoorbeeld in het buitengebied, doorrijden.”
Geleidelijnen, tegels met richels bestemd voor mensen die met de witte stok lopen, stoppen plotseling. In haar eigen woon­plaats Velp weet Mooijman een situatie waarbij de geleidelij­nen zonder waarschuwing het spoor op lopen.

Vandaag en maandag worden er diverse acties gevoerd om de Dag van de Witte Stok te vieren. Zo wordt in Leiden vandaag een route gelopen langs de gevaarlijkste verkeerssituaties voor mensen met beperkt of geen zicht. Daarna biedt de Leidse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slecht­zienden (NVBS) de gemeente een boek over deze situaties aan. Met als doel die situaties aan te pakken. In zo’n vijftien andere gemeenten kunnen zienden vandaag op markten ervaren hoe het is om als blinde te lopen.

Het is niet alleen kommer en kwel. De toegankelijkheid van winkels en particuliere gebouwen verbetert langzaam, aldus Mooijman. Winkeliers dimmen het licht nogal eens, markeren trappen niet met reflecterende banden of zorgen niet voor voldoende verlichting bij pinautomaten. “Allemaal lastig. Maar mkb’ers gaan inzien dat een toegankelijke winkel niet alleen goed is voor blinden en slechtzienden, maar ook voor moeders met kinderwagens en ouderen met rollators.”

Gevaren in het verkeer komen voor blinden en slechtzienden van allerlei kanten. Zo merken slechtziende fietsers, zoals Mooij­man zelf, slecht gemarkeerde afscheidingen of onnodige paal­tjes soms niet op. Met eenzijdige ongevallen tot gevolg.

De Witte Stok symboliseert niet alleen de toegankelijkheid in het verkeer. Blinden en slechtzienden lopen ook aan tegen slechte toegang tot het betalingsverkeer. “Of het nu gaat om wegen, gebouwen of betaalsites van banken: voor alles geldt dat het goedkoper is meteen rekening te houden met de belangen van blinden en slechtzienden, dan die achteraf aan te passen.”
Overigens is het de bedoeling dat Viziris per 1 januari gaat fuseren met de NVBS, de Glaucoomvereniging en vier andere organisaties tot de Oogvereniging, met zo’n 10.000 leden. “Dit maakt een einde aan de huidige versnippering.”

Zie viziris.nl, nvbs.nl, oog­lijn.nl voor meer informatie.