Jumbo Supermarkt 27.03.2012. (137)

Op deze mooie dinsdag in maart, vandaag alweer de achtste dag met donders mooi zonnig weer, verzamelt zich een kleine groep Kiekuutluidjes bij het Deventer NS Station. Onze Hoffotograaf is afwezig, hij wordt vanmiddag geopereerd in het Deventer Ziekenhuis. (De operatie is geslaagd en Hans Bonthuis kan nu weer alles eten en drinken), onze reserve fotograaf Peter is geveld door de griep en nu hebben we stadsfotograaf Rene Geerars gestrikt en ook enkele begeleiders uit het netwerk van de organisatie. Het is warm tien uur en we wandelen via de Pikeursbaan naar het Boreelplein en bezoeken hier de Jumbo Supermarkt. Na een vriendelijke ontvangst bij de receptie worden we afgehaald door de manager Jos Veldmaat. Hij neemt ons mee naar de kantine die boven de winkel is gesitueerd. Jos vertelt dat de grootste Jumbo de vestiging in Breda gaat worden, onder het nieuwe NAC voetbalstadion met een opper­vlak­te van 6000 vierkante­ meter, hier bij ons is het 2500. We zitten om tien­ voor half elf met een geurende kop koffie aan de stamtafel. Jumbo is ontstaan te Veghel, bij Grossier Karel van Eerd, een echt familie bedrijf, dat het nu nog is, Karel kocht in het zuiden her en der kleine winkels op. In 1997 is dan uiteinde­lijk de Jumbo begonnen, de naam is willekeurig geko­zen. Omdat de klanten/fans niet in de rij willen wachten bij een kassa en brede paden hebben in de winkels, dus groot van formaat, misschien als een olifant, dus een naam is dan snel gevonden Jumbo. De huidige direkteur is Frits van Eerd.  Jos woont in Nijver­dal en werkt al 12 jaar bij Jumbo,  toen hij begon was het aantal winkels van Jumbo 34. Jos heeft al bij Jumbo winkels van 1000 en 1500 en nu dus hier in Deventer met 2500 vierkan­te me­ter opper­vlakte gewerkt. Jumbo Deven­ter is in 2008 geo­pend, heeft nu 220 personen op de loonlijst staan, let wel hier zitten natuurlijk veel deeltijdbanen bij.  Elke week komen in deze Jumbo 24-duizend betalende klanten/fans en op de zondag tussen 12 en 18 uur een dikke 2500 luidjes, in de hete zomer soms 600 stokbroden en bbq-pakketten en bier. De topdrukte is meestal tussen 15 en 20 uur. Er staan hier 33-dui­zend ver­schil­lende artikelen, kan dus ook zijn 12 soor­ten pindakaas bij­voorbeeld. Dat is ook het sterke punt van Jumbo, want de mensen moeten voldoende keuze hebben om in te kopen. Dus veel merken en ook ons eigen huis­merk. Op dit moment heeft Jumbo 288 winkels in Nederland en bestaat pas 15 jaar. (AH heeft er 833), maar sinds afgelopen januari hebben wij ook de winkels van C1000 overgenomen en in de loop van dit jaar wordt ons aantal opge­schroefd tot iets boven de 700 winkels. Het markt­aandeel van Jumbo is in de loop van dit jaar 22 procent en AH heeft 33 procent. De Jumbo houdt zich uit­sluitend bezig met het echte supermarkt­werk, dus geen non-food artikelen. Ook kent de Jumbo geen aanbiedingen maar we hebben de zogenaamde “weekknallers”. Bijvoor­beeld via de muziek/luidsprekers  die je hoort in onze Jumbo en dat hoor je bij alle Jumbo’s, omdat dit cen­traal wordt aangestuurd vanuit Veghel.  Elke dag komen er 3 grote vrach­twagens produkten afleveren in Deventer waarvan eentje om 12:00 uur met de “versproduk­ten”. Vroeger ging je misschien 1 x in de week naar de supermarkt, nu bijna dage­lijks, vroeger kocht je een grote zak met aardappelen en nu koop je al ge­schilde aardappelen. De markt verandert elke keer nog. Een hele reeks camera’s bewaken het winkeloppervlak en staan ook in verbinding met de politie.  ­

Dan verkassen we naar de magazijnen, een oppervlakte van 600 vierkante meter en er zijn 8 koelcellen voor  zuivel, groente, vlees en bloemen. De eerst ge­noemde is redelijk gevuld omdat hier de houdbare produkten staan, daarente­gen bij de verse is het aanbod altijd kakelvers en wordt direct uit de koelcellen de winkel ingezet., dus geen voorraad. Beter gezegd de voor­raad staat in de winkel. Alle ruimten liggen aan een lange gang en je kunt dan gewoonweg oversteken en je bent met de verse produkten in de winkel. Het schoonhouden gebeurt dage­lijks, met een veegwagentje door de hele winkel is men 1 uur per keer bezig.

      
Dan kuieren we de grote winkelruimte binnen. In onze winkels hebben we ambachtelijke vaklie­den, zoals sla­ger, bakker, zui­velman, groente­man. Bijvoor­beeld het brood komt in de vries als deeg binnen en wij rijzen en bakken verder af en dat is te volgen vanuit de winkel, dus we hebben geen geheimen voor de klant/fan. Bij onze slagerij komt het rundvlees uit Ierland en varkensvlees uit Nederland. Bij de groenteman, de heer Draaisma, had je vroeger 4 soorten sla en nu heb je de keuze uit wel 30 soorten. Bij de zuivel hebben ze 120 soorten buiten­land­se- en 60 soorten Nederlandse ­kaas. Uiteraard krijgen we enkele mondver­maakjes aangeboden, kaas, ham etc. Op de vrij­dagen en zater­dagen is er altijd een kok in de winkel die het winkelend publiek laat proeven van zijn kookkunsten en uiter­aard kun je wat je proeft tegen een aantrekkelijke prijs kopen bij de Jumbo. Een gigantische wijnvoorraad staat hier en de vinoloog kan ons heel wat vertellen. Gunther merkt op dat hij het gevoel heeft dat hij in een groothandel loopt, omdat het zo massaal aanvoelt. Elke dag zijn er plus­minus 40 perso­neelsleden alleen in de winkel al aktief. Er zijn hier 9 kassa’s aanwezig, Met 4 klantwach­tenden gaat er een extra kassa open, ons motto is de rij mag niet langer zijn dan 4 klanten/fans per kassa. In feite houdt de kassa ook de voorraadadministratie bij. De klant is bij ons nog koning, onze medewerkers zijn altijd bereid om de klant te helpen, zo ook voor jullie doelgroep, de slechtzien­den/blinden, even melden bij de receptie en er gaat iemand met je mee de winkel in. Honden zijn verboden maar de geleidehonden zijn welkom. Ben je met de auto, dan bij besteding van 15 euro, parkeer je gratis in de parkeergarage onder de Jumbo. De toekomst van het winkelwa­gentje is er een met een routeplanner erop, zodat je bijvoorbeeld kunt intoetsen ik wil naar de mayonaise en bij het betalen bij de kassa komt er een een soort scanappa­raatje over de winkel­wagen en die registreerd alles en je hoeft dus niets meer op de loop­band te zetten en dan zullen er ongetwij­feld hierna weer verdere ontwikkelingen zijn die we nu nog niet eens weten.

Het is bijna 11:55 uur en Jos neemt van ons afscheid nabij de receptie en wij zijn als fans altijd welkom bij de Jumbo en hij overhandigt ons allemaal een tasje van de Jumbo met wat lek­kernijen en folders. Aansluitend bedankt Hans Jumbo en in het bijzonder Jos Veldmaat voor zijn grandioze uitleg over dit donders mooie bedrijf en overhandigt hem de bekende chocolad­etegel van Soos Kiekuut. In koor bedanken we Jos met “Hallo Jumbo” en Jumbo elke dag beter.

Het is bijna twaalf uur als we de Jumbo verlaten en ons naar de Walstraat begeven voor ons tweede deel van deze dag, het bezoek aan de Koffiebranderij van Roemar. Lees dat verslag met alles d’r op en d’r aan op link 138
Deze keer zijn de foto’s gemaakt door Rene Geerars en te zien op de website van www.soos-kiekuut.nl
      
kIJK OOK EENS BIJ:
www.jumbosupermarkten.nl
www.fotogeerars.nl

 

De gasten van vandaag zijn: Gunther Bosch, Mieke de la Breto­niere, Rene Geerars, Yvonne de Groot, Berry Klunder, Thomas Kroeze, Gerard Lugtenberg, Willem en Corrie de Witte en Veld­wachter, Hans.

kENMERK: (KIEKUUT/2012/jumbo.12)