Mediq Singel Apotheek 14.06.2012. (141)

Misschien wel toepasselijk, vandaag, donderdag 14 juni. De dag na de zeer vervelende nederlaag van ons Oranje tegen Duitsland bij het EK 2012, we krijgen er van langs met 2-1 en zijn bijna uitgeschakeld in de poulfase. Waarom dit begin van het verslag, ja hoor misschien hebben we een pilletje nodig om onze pijn te verminderen. Want we gaan op bezoek bij de Mediq Singel Apo­theek te Deventer. Met een sliert vertrekt er een elftal luidjes naar de Binnensin­gel, Organisator Veldwachter, schiet bijna wortel bij de bushalte, er komt geen bus voorrijden of hij wil niet stoppen. Maar het is bijna elf uur, keurig op tijd en we gaan met 12 Kiekuutgasten naar binnen. In een zeer kleine kamer worden we aller hartelijkst ontvangen door mevrouw Ayten Arinoglu, ze verwelkomt ons met koffie en thee en een heerlijk smakende plak cake. Niet iedereen heeft een zitplaats maar we hebben vooral een luisterend oor en veel vragen. Ayten begint te vertellen dat ze van Turkse afkomst is en al 22 jaar bij deze apotheek werkt. Er is ook een dependance in de Voorstad van Deventer. natuurlijk heel belangrijk voor de taal van onze Turkse mede Deventernaren. De Singel Apo­theek bestaat al sinds 1957 en is in 2008 verbouwd. Vanaf die tijd is de Mediq naam er bij genomen. Maar de beide apotheken werken zelfstandig en hebben wel de hulp van de Mediq. Er werken hier 10 assis­ten­ten, 2 bezorgers, Farma­ceutisch Manager Ayten en de Apotheker de heer P.J. Bosma. De medicijnen die vakkundig en nauwkeu­rig worden verstrekt, worden meestal afgehaald. Maar er kan buiten de openingstijden ook afgehaald worden met een pasje uit de kluis in de Apotheek. Daar­naast kan de klant kiezen om het te laten bezor­gen. In Deventer kan men dag en nacht terecht bij de Salland Apotheek bij de Huisartsenpost in het Deventer Ziekenhuis. Het Deventer bedrijf Salland Verzekeringen heeft een heel mooi concept voor wat betreft de gezondheids­zorg in Deventer. Zo zijn alle soorten artsen, ziekenhuis en apotheken aangeslo­ten op 1 computer circuit en kunnen altijd alles inzien van de patienten, wel gelet op de privacy regels. De werkwijze van recept tot uitgifte gaat als volgt, het recept komt digitaal binnen of via de patient zelf. De assistent schrijft het recept in en verza­melt de medicijnen en controleert of patientennaam + geboor­te­da­tum goed is en via de bekende barcode de juiste medicijnen in het zakje worden verpakt. Meestal zijn de medicijnen per 30 eenheden ver­pakt. Vervol­gens  onderte­kent ze het recept met haar naam en geeft het dan af aan de eindcontrole, die doet hetzelfde en plaatst ook de handteke­ning met naam en dan gaat het naar de patient. Wordt aan de klant een nieuw middel uitgegeven dan volgt er ook nog een persoonlijke uitleg. Dus men kan altijd terug zien wie er ingepakt heeft en wat er is uitgegeven. Als er een medicijn wordt uitgevon­den, wordt er patent op gevraagd. Na verloop van jaren is het patent over en dan kan er dus nagemaakt worden door andere producen­ten. Veel producenten doen er een ander stofje bij, op deze manier krijg je wel een aanbod van diverse leveranciers en de goedkoopste nemen wij als apotheker. maar het is wel het juiste medicijn wat omschreven staat in het patent mar met een extra ander stofje. De zorgverzekeraar kijkt altijd streng toe. Op deze manier krijgt de patient vaak verschillende leveranciers van medicijnen maar met hetzelfde medi­cijn. Ook doet de Apotheek vandaag de dag ook mee aan projecten zoals bijvoor­beeld testen  op suikerziekte, astma enz., en zij geeft dan over de uitslag uitslui­tend een advies. Je kunt hier ook informa­tie krijgen over als je verre reizen gaat maken en een EHBO-tasje kopen voor onder­weg.

Hier volgen nog wat vragen en antwoorden:
1. Wordt de medicijn voorraad dagelijks bijgevuld?, ja dat gebeurt allemaal digitaal, zodat wij altijd alles in huis hebben.

2. Waarom worden medicijnen die niet gebruikt worden vernietigd?. Omdat de apotheek niet kan vaststellen hoe de medicijnen zijn bewaard bij de patient, maar we zijn er wel mee bezig om er een andere oplossing voor te zoeken, bv., minder medicijnen per recept uit te geven.

3. Patient vergeet de medicijnen een keer in te nemen, wat nu?. Bijvoor­beeld in de ochtend inname en vergeten, dan mag je het medicijn nog dezelfde dag innemen, maar niet de volgende dag een dubbele dosis.

4. Bijvoorbeeld na een grandioze feestavond, iets te veel gedronken en dus volgende last van een kater, welk medicijn dan?, het beste medicijn is niet te veel alcohol te drinken, maar Ayten kan geen recept voorschrijven. Vele adviezen uit de Kiekuut groep volgen wel, van melk, ascal tot waar je mee gestopt bent met drinken de volgende dag verder gaan.

5. Hebben we als patient niet te veel vertrouwen gegeven aan de medicij­nen? De arts schrijft het recept voor en met hulp van de computer kan die zien of er geen conflict onstaat met inname van enkele medicijnen op je gezondheid.

6. Waarom helpt paracetemol bijna overal tegen?, het is een goede pijnstiller met de minste bijwerkingen.

7. Patient kan ook medicijn inkopen via internet, is dat goed?, nee, altijd via je eigen arts.

8. Op medicijndoosje stond ooit de prijs vermeld nu niet meer?, geen prijs meer omdat de medicijnprijzen bijna wel wekelijks of maandelijks verande­ren vanwe­ge de scherpe inkoop.

Dan deelt Ayten mede dat Kiekuut mee kan doen met een test, we worden geprikt op suiker/di­abetes. De laagste is 5.5 en de hoogste is 9.5. Het beste is onder de 7 en daarboven wordt het linke soep tot 11.5, nog hoger dan is de hulp van een arts dringend nodig. Na de prikkerij is het al weer 12:45 en Ayten wordt hartelijk bedankt voor de ontvangst en de goede uitleg van de gestelde vragen door Hans. Ayten krijgt van Tinie een Koekhuisje met bijtjes voor de medewer­kers bij het kopje koffie en Ayten krijgt zelf van Tinie het bekende oranje-chocolade tegeltje van Soos Kiekuut. We gaan nu aan de wandel naar de Nieuwstraat en gaan bij lunchroom “De Vlinder” naar binnen om hier een broodje te happen met een kopje koffie. Het is bijna kwart voor twee als we weer huiswaarts gaan. We zijn weer een ervaring rijker over onze gezondheids­zorg.

Kijk eens op:
1.www.mediq-apotheek.nl dan klikken op Deventer Singel.
2. www.broodjeszaakdevlinder.nl
3. www.soos-kiekuut.nl onder verslagen link 141 met fotos van hans Bonthuis.

De gasten van vandaag zijn:
Bart en Tinie Beekman, Hans en Gerrie Bonthuis, Ria van ’t Erve,  Peter en Maria Hoog­erdijk, Gerard Lugten­berg, Juliette reek, Willem en Corrie de Witte en Veldwachter hans.

kENMERK: (KIEKUUT/2012/mediq-apotheek.12)