VERSLAG LUNCH MET COLLEGE VAN B&W van Deventer (147)

VOORAF:

Soos Kiekuut heeft in oktober 2003, in het kader van de Witte Stokkendag een bijeen­komst georganiseerd bij het College van Burgemeester en Wethouders van Deventer. Toen waren alleen de soosleden uit Deventer aanwezig. Tijdens de laatste nieuwjaarsre­ceptie heeft de organisator Veldwachter, Hans heel even gesproken met de huidige burgemeester Andries Heidema en de burgemeester stond positief, voor hem de eerste keer, tegenover wederom een bijeenkomst met Soos Kiekuut, rond de de Dag van de Witte Stok. Om teleurstellingen te voorkomen is de organisator later in het jaar aan het denken gegaan en heeft contacten gelegd met de gemeenten Olst-Wijhe en Apeldoorn. In een persoonlijk gesprek met de Burgemeester van Olst-Wijhe is daar ook een afspraak gemaakt voor een bijeen­komst. Helaas in Apeldoorn is het dit jaar niet gelukt, omdat de Burge­meester wordt ingewerkt en nu helaas geen tijd heeft. Wel is er afgesproken dat onze Soosleden van Kiekuut in 2013 op de 15e oktober van harte welkom zijn.

Jullie organisa­tor was in zijn nopjes, nu verder organiseren en alles onder embargo, want de Wethou­ders mogen van niets weten. De Kiekuutluidjes worden op het laatst geinfor­meerd over de grote dag van 16 oktober, dan is er in  beide Gemeenten Collegeverga­dering. Hans regelt verder alles, zoals de simulatiebrillen, kadootjes, fotograven. Op de echte Wittestokkendag, (15 oktober, vandaag voor de 42e keer georganiseerd en de Wittestok is uit 1930), worden de brillen afgeleverd in Olst-Wijhe en Deventer. Maar ook in het land gebeurt er van alles. Bijvoorbeeld de NS komt met het bericht dat onze doelgroep in januari de treinreis kan inkopen op de OV-kaart en men hoeft dan dus niet gebruik te maken van het op saldo reizen, misschien volgen de bus,tram, m­etrovervoer­ders ook nog wel. Dan breekt de grote dag aan, dinsdag de 16e oktober. Het verslag van Deventer tref je hieronder aan en het verslag van Olst-Wijhe op de link 147a.

STADHUIS OP STELTEN:

Rond lunchtijd verzamelen zich de Kiekuuters bij Cafe “De Dikke van Dale”. Vanaf hier wandelen we in een frisse wind en fikse regenbui naar het mooie Stadhuis van Deventer op het Grote Kerkhof. De Meisjes van het Stadhuis ontvangen ons en er zijn maar liefst 2 fotograven present (Auke Pluim en Rene Geerars). Wij gaan eerst het parcours verkennen en daarna wachten we met een kopje koffie op het gezelschap in de 1e schrijfkamer. Onze ceremoniemeester Carel houdt alles in de gaten en Willy legt vervolgens alles klaar, zoals de brillen, stokken en servetten. Het College vergadert al de hele ochtend en komt dan bij ons rond de klok van 12:45 uur in de schrijfkamer. De Burgemeester heet ons welkom, en zit dus in het complot, hij vindt het prachtig dat Soos Kiekuut aanwezig is in het Stadhuis om zijn College, Gemeentesecretaris en Adjunct secretaris te vertellen over de visuele beperking na de viering van de Dag van de Witte Stok. Daarna neemt Hans het woord over en bedankt het voltallige College, omdat Soos Kiekuut alweer in het Stadhuis present is. Want Kiekuut doet heel veel, sinds de oprichting in 1999 hebben we al 146 educatieve uitjes gehad en we geven gemiddeld 20x in het jaar voorlichting op basis­scho­len aan groep 8 bij de Stichting Fooruit. De Soosleden komen van ver buiten Deventer, zo wordt op dit moment ook een lunchbijeenkomst door middel van een Overval op B en W van Olst-Wijhe gehouden. Hierna vertrekken de bestuurders met de ooglapjes voor, ook wel genoemd “de kleinste bikini”, en servet om met opdruk Soos Kiekuut, de taststok in de hand en met een Kiekuuter richting de lift om dan naar de catacomben af te dalen voor de lunch. Nou het meestal rustige Stadhuis verandert snel in een Stadhuis op Stelten met veel getik van de stokken en  vragen zoals “waar ben ik”, en aanwijzigingen van Kiekuutluidjes en personen die alles gade slaan. Je kunt dus  nagaan dat het wel een tijdje heeft geduurd voordat iedereen aan de gedekte tafel zat. De lapjes worden verwisseld voor de simulatiebrillen, die verschillende oogziektes voorstel­len. (Brillen geleend van Bartimeus Deventer). Na even stil te zijn voor de lunch, is het genieten van, pizzapuntjes, belegde broodjes, maar vooral het inschenken van melk/kar­nemelk of vruchtensap is flink ingewikkeld. Ook praten onze Stadsbestuurders veel luider dan normaal, de tafelschik­king is zo geregeld dat een bestuurder tussen de Kiekuutluidjes zit. Velen van Soos Kiekuut hebben mooie tafelgesprekken gevoerd. De tijd gaat zoals altijd veel te snel en het College wil weer graag verder vergaderen. Tegen 14 uur bedank­t voorzitter Hans het voltallige college voor de gastvrijheid.

Hierna memoreert Burgemeester Heidema beknopt hoe zijn college dit heeft ervaren. Hij vindt het compleet blindlopen ongelooflijk benauwend en bewon­dert het enthousiasme en de levenslust van de Kiekuuters en wenst ons allen het allerbeste toe en met een driewerf hoera komt er een einde aan deze geweldige bijeenkomst. We nemen met handdrukken afscheid en de Soosvlag wordt weer opgevouwen en de Kiekuutluidjes verlaten het dan weer rustige Stadhuis en gaan nog even bij “De Dikke van Dale” zitten en wachten daar op de afhalers en er wordt uiteraard uitvoerig nagepraat over ons 147e uitje. Het is drie uur als iedereen weer richting huis gaat.

Het College heeft van onze stadsmosterdmaker Willem de Witte een potje Kiekuutmos­terd ontvangen, later krijgt het College ook een schijfje met daarop de foto’s van vandaag. Luister hier nog even naar de sluitingswoorden van Hans en onze Burgemeester Andries Heidema.

Verder wil ik Trix van der Linden hartelijk bedanken, die samen met mij, Hans, alles in Deventer heeft voorbereid.

Onderaan dit verslag nog een interessant kranten-artikel.

Kijk ook eens op:
www.deventer.nl
www.bartimeus.nl
www.fooruit.nl
www.apolloprint.nl
www.soos-kiekuut.nl

 

De gasten van vandaag zijn:
College: Burgemeester, Andries Heidema
Wethouders, Robin Hartogh Heys, Margriet de Jager, Jos Pierey, Marco Swart.
Gemeen­tese­cretaris Ardwin Lantain.e
adjunct secretaris Trix van der Linden.
Soos Kiekuut: Tinie Beekman, Willy Brinkman, Yvonne de Groot, Carel Heerius, Willem de Witte en Veldwachter, Hans.

(Kenmerk: Kiekuut/2012/lunchb&w.12)

 

Uit de krant van het Reformatisch Dagblad

Struikelen over betonnen bollen

UTRECHT ‑ Dagelijks ondervindt de blinde Marga Zwanen¡burg uit  Om haar kantoor op het Utrechtse Kanaleneiland te bereiken, moet ze een breed fietspad oversteken zonder geleidetegels. Vogelvrij is ze dan voor fietsers en scooters

Als ze veilig aan de overkant is gekomen, loopt ze nogal eens tegen de betonnen bollen aan die trottoir van fietspad schei­den. “Recht lopen is lastig voor een blinde”, vertelt ze.

Gevaarlijke verkeerssituaties, zoals bij Zwanenburgs werk, vormen een probleem waar zeker 350.000 blinden en slechtzien­den in Nederland vaak tegen aanlopen. Alle reden om de 42e Internationale Dag van de Witte Stok maandag te houden, stelt communicatieme­de­werker Lisa Mooijman van stichting Viziris, een koepelorganisatie die de belangen van blinden en slecht­zienden behartigt.

De witte stok is een uitvinding uit 1930 van de jonge Pari­sienne Guilly d’Herbemont. Zij constateerde dat automobilisten noch voetgangers oog hadden voor blinden. Ze liet zich inspi­reren door de witte stok van de politieagenten en slaagde erin de politieprefectuur van Parijs te overtuigen dat blinden en slechtzienden een witte stok mochten gaan gebruiken.
Anno 2012 zijn er in Nederland nog veel obstakels te vinden voor blinden en slechtzienden, weet Mooijman, die zelf slechts 20 procent zicht heeft. “Veel verkeersgebruikers weten niet dat je m¾Út stoppen als een blinde zijn witte stok schuin naar voren steekt. Ondanks dat automobilisten dat voor hun theo­rie‑examen hebben moeten leren.”

Buschauffeurs zijn verplicht te stoppen voor elke slechtziende met witte stok die bij de bushalte staat, ook al heeft deze zijn hand niet opgestoken. “Die heeft de bus soms niet op tijd horen komen. Viziris krijgt soms klachten binnen dat sommige chauffeurs, bijvoorbeeld in het buitengebied, doorrijden.”
Geleidelijnen, tegels met richels bestemd voor mensen die met de witte stok lopen, stoppen plotseling. In haar eigen woon­plaats Velp weet Mooijman een situatie waarbij de geleidelij­nen zonder waarschuwing het spoor op lopen.

Vandaag en maandag worden er diverse acties gevoerd om de Dag van de Witte Stok te vieren. Zo wordt in Leiden vandaag een route gelopen langs de gevaarlijkste verkeerssituaties voor mensen met beperkt of geen zicht. Daarna biedt de Leidse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slecht­zienden (NVBS) de gemeente een boek over deze situaties aan. Met als doel die situaties aan te pakken. In zo’n vijftien andere gemeenten kunnen zienden vandaag op markten ervaren hoe het is om als blinde te lopen.

Het is niet alleen kommer en kwel. De toegankelijkheid van winkels en particuliere gebouwen verbetert langzaam, aldus Mooijman. Winkeliers dimmen het licht nogal eens, markeren trappen niet met reflecterende banden of zorgen niet voor voldoende verlichting bij pinautomaten. “Allemaal lastig. Maar mkb’ers gaan inzien dat een toegankelijke winkel niet alleen goed is voor blinden en slechtzienden, maar ook voor moeders met kinderwagens en ouderen met rollators.”

Gevaren in het verkeer komen voor blinden en slechtzienden van allerlei kanten. Zo merken slechtziende fietsers, zoals Mooij­man zelf, slecht gemarkeerde afscheidingen of onnodige paal­tjes soms niet op. Met eenzijdige ongevallen tot gevolg.

De Witte Stok symboliseert niet alleen de toegankelijkheid in het verkeer. Blinden en slechtzienden lopen ook aan tegen slechte toegang tot het betalingsverkeer. “Of het nu gaat om wegen, gebouwen of betaalsites van banken: voor alles geldt dat het goedkoper is meteen rekening te houden met de belangen van blinden en slechtzienden, dan die achteraf aan te passen.”
Overigens is het de bedoeling dat Viziris per 1 januari gaat fuseren met de NVBS, de Glaucoomvereniging en vier andere organisaties tot de Oogvereniging, met zo’n 10.000 leden. “Dit maakt een einde aan de huidige versnippering.”

Zie viziris.nl, nvbs.nl, oog­lijn.nl voor meer informatie.