Verslag SLOEPROEIEN TE DEVENTER, DD. 08.08.2015. (184)

Soos Kiekuut gaat vandaag in de riemen hangen. Het is prachtig zomer­weer op deze zaterdag de 8e augustus. Een zeventiental Kiekuuters begeven zich per trein, auto, bus en wandelend, naar de vernieuwde jachthaven van Deventer aan de Rembrandtkade, nabij de oude kunst­ijsbaan. Rijkswaterstaat en Water­schap zijn druk bezig met het project “Ruimte voor de rivier”, langs de IJssel worden vele sleuven/gleuven gegraven en uiterwaarden bewerkt om bij hoog water het overtollige  nat beter te kunnen laten doorstromen en er daardoor geen overstroming zal zijn. Ook de jachthaven is opgeknapt en groter en ruimer geworden. Er zijn diverse watersportverenigingen hier aktief en een informatie­centrum over het project, voor 2 jaar. Het is bijna 12 uur als iedereen present is bij clubhuis Windkracht 7 van de Roeisloepvereniging Daventre Portu. Voorzitter Gerben van der Sterren verwelkomt Soos Kiekuut op het zonovergoten terras van zijn clubhuis. Gerben vertelt over de historie van Daventre Portu. Zijn rechterhanden vandaag zijn de 13e jarige Niels Draaisma, stuur­man Marcel de Graaff, slagvrouw Marcella van der Heijden en hijzelf ook slagman. We gaan sloeproeien en krijgen voorlichting over het project “ruimte voor de rivier” van Herman van Ommen, dat alles onder genot van koffie/thee met een bijtje erbij. Het loopt tegen kwart voor een uur en de bemanning van sloep 1 gaat met de stuurman mee voor uitleg op het droge en dan de sloep in om in de jachthaven een traject van 1 kilometer te gaan bedwin­gen. De Kiekuutbe­manning bestaat uit de vrouwen, Ria, Adrie, Margaret, Jose, Bert en Willem. Het sloep-1 verslag schrijft Ria. 
Mijn ervaring met Sloeproeien:
Eindelijk was het dan zover. We gingen roeien. Niet in een roeibootje, ook niet in een kano, maar in een echte sloep. Ik dacht, leuk dat doe ik wel even. Maar niets is minder waar. Diegenen die zich hadden aangemeld om te roeien, werden in twee groepen verdeeld. We kregen eerst uitleg van de Stuurman. Nu is het niet zo, dat hij aan het roer staat. Nee, hij stuurt met zijn stem. Hij geeft op die manier de commando’s. Eerst maar eens instap­pen. Wiebel, wiebel. Jammer, niemand viel in het water (grapje). Vlak voor de stuurman, zitten twee ervaren slagroeiers. Zij helpen ons de riemen te plaatsen. Die overi­gens lood­zwaar zijn. Het scheelde niet veel of ik had Margaret een hersenschudding geslagen. Sorry Margaret! 
De riemen zitten niet vast, maar hangen in een soort hoefij­zer. Pas op, niet uit je handen laten glijden, want dan ligt hij in het water. Gelukkig blijven ze dan wel drijven. 
Als je met je gezicht naar de stuurman zit is links Stuurboord en rechts Bak­boord. Heel belangrijk om te weten als er bochten gemaakt worden. Als we eindelijk gaan roeien, hoor je hier en daar een plonsje maar vooral veel getik van riemen die tegen elkaar komen. Maar het gaat steeds beter. Stuurman blij! Na een half uurtje roeien gingen we weer terug naar de steiger. Door het vakman­schap van de slagroeiers, meerden we weer veilig aan. Wat een leuke ervaring was het. Een minpuntje. Ik liep na afloop nogal kreupel naar huis. Ik had me iets teveel ingespannen met de erg zware riemen. Groetjes Ria Hoogerdijk.

De overige Kiekuut luidjes gaan naar het infocentrum, voorzien van airco. Herman, lid van de Zeil en motorbootvereniging Deventer, vertelt ons over dit bijzondere project. In 1995 bij hoog water moesten er 250 duizend landgenoten en 1 miljoen dieren  evacueren, daar is verder over nagedacht om dat te voorkomen en het water zo snel mogelijk te kunnen afvoe­ren, want tegen houden van water is moeilijk. Iedereen weet dat vanaf de Rijn veel water ons land binnenkomt en een deel gaat via de IJssel naar het IJsselmeer, let op bij hoog water komt er in de IJssel 2000 kub per seconde!! door de IJssel. Om een idee te geven dat is 1 zwembad vol met water en dan per seconde. Dat kan niet normaal worden afgevoerd en dat hoopt zich op en je krijgt overstromingen met alle gevolgen van dien. Daarom worden er naast de rivier vele gleuven gegraven om het overtolli­ge water op te vangen en te begeleiden. Met andere woorden in de toekomst veel recreatie in dat gebied en niet te vergeten waterplanten en vogels komen er op af. Zo ook is onze Jachthaven 3x zo groot geworden als voorheen. Er loopt nu een grote geul naast de IJssel helemaal tot voorbij de misschien wel bekende Scherpenhof voorbij Terwolde. Verder zijn de uiterwaar­den afgegraven zodat er snel IJsselwater de uiterwaar­den op kan. Op deze manier houdt Deventer de komende jaaaren de voeten droog. Bij Heerde wordt er zelfs om Heerde een nevengeul om de stad gegraven, alles om het water bij hoog water snel naar het IJsselmeer te krijgen. Als alles klaar is dan is de waterhoogte in de IJssel met 29 centimeter gezakt, aldus berekeningen, tegen die tijd zullen we het vast en zeker weten. Al met al een hele grote klus voor het Waterschap. In en rond Deventer is in 2011 gestart met het graven en in september 2015 is alles in Deventer klaar. We krijgen zo dadelijk 2 korte films te zien over dit project en de 2e film gaat speci­fiek over Deventer. ((onderaan dit verslag tref je nog een link aan waar het mondelinge verslag en de 2 films met geluid worden weer gegeven.). 

Het is 13.15 uur als we het centrum verlaten en Herman hebben bedankt voor zijn uitleg en vertonen van 2 korte films. Zonnepet weer op en we nestelen ons weer onder het tentdoek op het terras, klein halfuurtje later komt sloep-1 weer op het terras en ze hebben genoten en zijn nog voltal­lig. De roeiploeg laaft zich eerst.

Nu is sloep-2 aan de beurt en krijgt uitleg in een stil hoekje op het terras over de orders die stuurman Marcel de Graaff ons zal geven, dus we moeten goed luisteren. Elke sloeproeier moet volgens Marcel Harlingen Terschelling een keer hebben geroeid, 23 km.. Gunther gaat nog even strippen, hij ritst een deel van zijn broek af en verschijnt dan in  korte broek. We hebben over belangstelling niet te klagen de niet roeiers van Kiekuut kijken toe op de steiger hoe deze bemanning, bestaande uit;  Ria, Marian, Rijkje, Gun­ther, Frank, Pim, Hans,
zeer soepeltjes de sloep betreden. Vanwege de vele kilo’s die sommigen meedragen wordt het verdeeld over de boot, we zitten 2 aan 2, de schoe­nen komen in klemmen en voor de rest zitten we vrij.  
Slagman/vrouw zitten vooraan en kijken de stuurman in zijn gezicht. Ze roeien ook van de steiger weg en dan gaan onze riemen pas te water, ze liggen los in de houders, we moeten deze riemen op een bepaalde manier vasthouden, het roeibevel is puntje water dan volgt commando in en uit, dan langgerekt gezegd, als het goed is zingen we mee, maar het lijkt allemaal zo mooi, want ook in onze sloep is de saamhorigheid ver te zoeken, vele malen is het echt een riemen gevecht, er vallen bij ons geen gewon­den, wel heeft Hans grote problemen om het blad van zijn riem goed in de roeipositie te krijgen, dus er wordt veel gelachen, hulp stuurman Niels assisteert Hans op een gegeven moment en Marian geeft haar riem over aan Rijkje. Ik denk dat we veel bekijks hebben op dit 1 kilometer lange traject in de jachthaven. Na een half uurtje roeien de slagvrouw en man ons weer in een mooie slag naar de steiger toe. Op het terras zitten de anderen al op ons te wachten, heel jammer is dat die groep niet in het infocentrum is geweest, communi­catie fout met Herman. Her en der wordt er een broodje of wat anders genuttigd en de drankjes vloeien rijkelijk.

Rond half vier, wat gaat de tijd toch snel, neemt Hans het woord en be­dankt Roeisloepvereniging Daventre Portu voor de geweldige middag op het water, in ieder geval heeft Pim interesse om te komen roeien. Als eerste krijgt hulpstuur­man Niels applaus van ons en we geven hem een braillechocoladeletter met Bedankt erop, ook Marcella, Marcel en Gerben krijgen een chocoladeletter. Hierna is het afrekenen bij de charmante Nathalie voor de hapjes/sapjes en we gaan tevreden huiswaarts. Opmer­king van Hans, volgende dag wel spierpijn in de schouders, maar dat mag de pret echt niet bederven. 

Hier nog wat audio bestandjes: Welkomstwoorduitleg,  live verslag roeien en  infocentrum.

Ook nog te kijken op onze site onder kopje Deventer, Ruimte voor de rivier rond Deventer.

De foto’s zijn gemaakt door Hans Bonthuis.
Kijk ook eens op:
www.daventreportu.nl

De gasten vandaag zijn:

Hans/Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Ria van ’t Erve, Jose Grana Moreira, Peter/Maria Hooger­dijk, Adrie Kool, Frank van Moorsel,  Margaret Pauli, Hans Plant, Pim Pohlmann, Marian van Reenen, Bert Vossen, Willem de Witte, Hans/Rijkje Veldwach­ter.