AANTEKENINGEN VAN DE OPRICHTING (01)

Op woensdag de zevende juli 1999 komen in de middag op het kantoor van de Gehandi­capten raad Deventer een 5-tal personen bij elkaar. Doel is om een clubje op te richten voor en van Blinden en Slechtzienden in en rondom Deven­ter. Vooral om de lotgenoten achter de zogenaamde geraniums weg te krijgen. De hierboven genoemde Gehandicapten Raad Deventer heeft haar kantoor gratis ter beschikking gesteld. Rond de klok van 13:30 op die zonnige middag komen Marianne Poppenk en de heren Gerard Lugtenberg, Jos Karssemakers en Hans Veldwachter bij elkaar. De “ziende” begeleider is Thomas Kroeze, neefje van Hans.
Hieronder enkele belangrijke aantekeningen:


* Plotseling was de naam KIEKUUT er.
* Begeleiding van zienden door Ouderen Werk Deventer, SOD.
* Gratis gebruik van kantoor Gehandicapten Raad Deventer.
* Liever “uitjes”, 1x in de maand.
* Vaste dag, de 1e vrijdag van de maand.
* Dagdeel, ochtend.
* Door mond op mond reklame lotgenoten uitnodigen.
* Voorlopig geen lidgeld vragen.

Tegen half vier ruimt Thomas alles weer netjes op en de afwas van de kof­fie/thee kopjes is gedaan.