AANTEKENINGEN BEZOEK DEVENTER LEBUINESTOREN (03)

Vandaag vrijdag 3 SEPTEMBER 1999, verzamelen wij ons deze keer in de Bruynssteeg, Gehandicaptenraad kantoor, om tien uur. Dan wandelen we naar de Kloostertuin om te luisteren naar het carrillon. Helaas vanoch¬tend speelt de beijaardier niet, zoals gewoonlijk elke vrijdag tussen tien en elf uur in de ochtend. Vandaar naar de “Brave Broeder”, kop koffie en dan de Grote Kerk beklimmen met 3 lotgenoten en 2 zienden, waaron¬der neef¬je/hulp¬je Robbin Nijhof. Helaas niet alle namen bekend, in ieder geval Hans. Boven is het indrukwekkend om van alles te kunnen horen en voor sommigen nog wat te kunnen kijken. Om 13:00 uur zijn we weer thuis.