AANTEKENINGEN BEZOEK DEVENTER Schouwburg (07)

VRIJDAG, 7 JANUARI 2000
Rond de klok van half tien verzamelen zich 8 Kiekuutluidjes bij het station te Deventer, we wandelen naar de Deventer Schouwburg. Hier worden we gastvrij ontvangen door Aloys Alma. Hij verwelkomt ons met een geurend kopje koffie. Aansluitend krijgen we een boeiende rondleiding door de Schouwburg. Wat is dan een toneel groot. Na afloop gaan we nog even een nieuwjaarsborrel/hap kopen bij Chinees Restaurant de Lange Muur aan de overzijde van de Schouwburg. Iets voor 13:00 uur gaan we naar huis.
Helaas geen namen van de aanwezigen.
Enkele maanden later een stukje in het Deventer Dagblad n.a.v. Kiekuut bezoek bij de Eagles.

Blindelings

Met meer dan gewone inte­resse heeft Aloys Alma woensdag de Snipper gele­zen over een groep blinden, die maandag van de Eagles een rondleiding hadden ge­kregen door de Adelaars­horst. “Dat is een heel bijzon­dere ervaring, weet de spreekbuis van de Deventer Schouwburg. Ik heb heb on­langs ook acht blinden in de schouwburg rondgeleid. Die mensen ‘zien’ veel meer dan je denkt, al moet je ze al­les uitleggen en laten voe­len.
Het is vertellen, vertellen en nog eens vertellen. Ze ‘kij­ken’ heel anders dan men­sen die wel kunnen zien!
Volgens Aloys was ’t niet alleen voor de blinden, maar ook voor hem zelf een bijzonder fijne ervaring.  “Ze vinden het ook heel gewoon als je per ongeluk tegen ze zegt: “Links ziet u…….  Ik heb zelf lang gele­den eens voor de krant een blinde man geïnterviewd, die net een tragisch onge­val met zijn blindegelei­de­hond had beleefd. Die maak­te toen opmerkingen als ‘hij veronge­lukte voor m’n ogen’ en ‘ik heb ‘s-nachts geen oog meer dicht gegaan’.  Ik ‘keek’ daar toen wel een beetje vreemd van op.