Soos kiek uut

Soos-Kiekuut is een initiatief van Stichting Vrienden van Kiekuut,
Doel van de Stichting Vrienden van Kiekuut is:

A – Het bevorderen en verbeteren van contacten tussen blinden en slechtzienden en hun belangenorganisaties onder meer door het organiseren van educatieve en kennisverrijkende excursies verband houdend met de doelgroep;

B – Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuur van de stichting bestaat uit:

Dhr. Hans Veldwachter, voorzitter
Mevr. Tinie Beekman, penningmeester
Gerard Lugtenberg, secretaris

SOOS KIEKUUT

p/a T.G. Gibsonstraat 15F10
7411 RN Deventer
0570 – 64 44 77 en 06 – 23 55 93 66

info@soos-kiekuut.nl
www.soos-kiekuut.nl
Facebook: Soos Kiek Uut

Bank: ABNAMRO te Deventer,
NL90ABNA0533687799.
KvK: 08209694

———————————————————————–

Rechtspersoon: Stichting Vrienden van Kiekuut